rekenkamer

donderdag, 23. juni 2022 - 19:11

'Geen onderbouwing dat 1 miljard rijksbijdrage meer huizen oplevert'

De rijksoverheid heeft met een impuls van 1 miljard euro in 2020 en 2021 beoogd gemeenten te ondersteunen meer huizen te bouwen. 'Het is niet zeker of Lees verder...

zorgkosten-declaratie
donderdag, 14. april 2022 - 15:53

Rekenkamer: 'Aanpak zorgfraude is vooral vergaderen'

De bestrijding van fraude met publiek zorggeld werkt in de praktijk niet of nauwelijks. Ondanks dat toezichthouders en opsporingsinstanties veel overleg Lees verder...

Alle 17 woonboten liggen schuin in Paesplas door lager waterpeil
vrijdag, 18. juni 2021 - 10:57

Waterschappen moeten straks ook verplicht een rekenkamer instellen

Net als gemeenten en provincies worden waterschappen straks verplicht een rekenkamer in te stellen. Dit voorstel sturen ministers Ollongren van Binnenlandse Lees verder...

boerderij-aardbeving-schade
woensdag, 19. mei 2021 - 18:01

Onderzoekskosten aardbeving getroffen woningen Groningen rijzen de pan uit

De verhouding tussen de kosten van onder meer de inzet van deskundigen en de daadwerkelijke kosten van schadeherstel en versterking van woningen in het Lees verder...

euro-teken-rente-toetsenbord
woensdag, 23. september 2020 - 17:32

Rekenkamer adviseert meer aandacht voor controle op misbruik NOW vooraf

Bij de nieuwe ronde van de NOW-regeling kan meer aandacht komen voor controles vooraf, op de aanvragen, om misbruik te voorkomen. De NOW-regeling, die een Lees verder...

laadpaal-elektrisch
woensdag, 20. mei 2020 - 16:36

Rekenkamer: Onzekerheid over laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen

Voor automobilisten met een elektrisch voertuig (EV) zijn de kosten per laadsessie onvoldoende transparant. 'Ook kunnen zij er niet op vertrouwen dat Lees verder...

air-france-klm-vliegtuig
woensdag, 20. mei 2020 - 15:34

'Kabinet handelde onrechtmatig bij verwerven aandelen Air France-KLM'

Het kabinet handelde onrechtmatig door niet vooraf het parlement te informeren toen in februari 2019 14% van de aandelen in de holdingmaatschappij Air Lees verder...

Varkens
donderdag, 20. juni 2019 - 17:31

'Overheid te optimistisch over mestvervuiling'

De overheid heeft met nieuwe wetgeving de vervuiling van het milieu door mest eerder vergroot dan verkleind. Dat schrijft de Algemene Rekenkamer. Lees verder...

Rotterdammer wint 18 miljoen euro in de Eurojackpot
woensdag, 15. mei 2019 - 11:11

Extra geld komt moeilijk aan het rollen

De extra miljarden die het parlement aan het kabinet ter beschikking heeft gesteld, leidden het afgelopen jaar nog niet tot veel zichtbare resultaten. Het Lees verder...

Foto van Chinook heli zand | Min. Defensie
woensdag, 13. juni 2018 - 19:39

'Gereedheid weegt onvoldoende mee bij besluiten over deelname vredesmissies'

Gebrek aan materieel, onvoldoende training, defecte onderdelen: de minister van Defensie slaagt er maar ternauwernood in om eenheden gereed te stellen en te Lees verder...

envelop belastingdienst
woensdag, 16. mei 2018 - 18:19

'Burgers nog te weinig geïnformeerd over besteding belastinggeld'

Bij de achttiende verjaardag van Verantwoordingsdag, de derde woensdag in mei, stelt de Algemene Rekenkamer vast dat lang niet altijd duidelijk is of de Lees verder...

woning-hypotheek-water
woensdag, 6. december 2017 - 17:37

Minder huizen 'onder water' na schenking

Ongeveer driekwart van de Nederlanders die in de jaren 2013 en 2014 geld geschonken hebben gekregen voor de eigen woning, hebben dit benut om op de Lees verder...

Foto van loket gemeente | Archief EHF
donderdag, 24. augustus 2017 - 8:49

Rekenkamer: subsidieverstrekking gemeente Den Haag niet op orde

De Gemeente Den haag formuleert bij het verstrekken van subsidies veelal niet concreet aan welke maatschappelijke doelen de subsidies moeten bijdragen en Lees verder...

rekenmachine
donderdag, 30. maart 2017 - 17:52

Rekenkamer: Informatie over externe inhuur en kosten Amsterdam op dieptepunt

Uit het onderzoek 'Inhuur met beleid' door de rekenkamer blijkt dat de kosten van externe inhuur van de gemeente Amsterdam jaarlijks stijgen. Dit Lees verder...

Foto van belasting envelop geld | Archief EHF
woensdag, 1. februari 2017 - 14:40

Rekenkamer: Effect en kosten van 60 procent fiscale regelingen onbekend

De Algemene Rekenkamer heeft 213 aftrekposten, vrijstellingen en kortingen onder de loep gelegd en komt tot de conclusie dat voor 60 procent van deze Lees verder...

Foto van zorgtoeslag Belasting | Archief EHF
dinsdag, 6. december 2016 - 18:39

Zorgakkoorden Schippers hebben verdere groei zorgkosten voorkomen

De Algemene Rekenkamer concludeert, in een onderzoek waarbij zorgakkoorden tegen het licht zijn gehouden, dat de akkoorden die de minister van VWS in de Lees verder...

DigiD
donderdag, 8. september 2016 - 16:55

Rekenkamer kritisch over plannen overheid vernieuwing digitale identificatie

De voorbereiding van een nieuw stelsel voor digitale identificatie voldoet nog niet aan een aantal belangrijke voorwaarden. Lees verder...

Foto van schoolbord met leraar | Archief EHF
woensdag, 20. april 2016 - 16:44

Aanpak laaggeletterdheid werkt niet

De aanpak die de rijksoverheid hanteert om laaggeletterdheid onder volwassenen te verminderen past onvoldoende bij de omvang van het probleem. Dit meldt de Lees verder...

zorg
dinsdag, 9. juni 2015 - 19:19

Besparing half miljard in zorg moeilijk haalbaar

Het is onzeker of het kabinet de bezuiniging van een half miljard op de langdurige zorg aan ouderen en chronisch zieken kan realiseren. Dit meldt de Lees verder...