woensdag, 3. juni 2015 - 12:37 Update: 03-06-2015 21:46

UWV voorzichtig herstel arbeidmarkt

Foto van UWV | Archief FBF.nl
Foto: Archief FBF.nl
Amsterdam

Het ingezette economisch herstel wordt steeds duidelijker zichtbaar op de arbeidsmarkt. In 2015 neemt voor het eerst in drie jaar het aantal banen in Nederland weer toe, in 2016 is de groei naar verwachting nog iets sterker.

Het aantal WW-uitkeringen kan na jaren van stijging weer licht dalen. Ook trekt de vacaturemarkt verder aan. Bijna alle sectoren in het bedrijfsleven profiteren, inclusief de lang geplaagde bouwsector. Echter, in onder meer de zorg en welzijn, het openbaar bestuur en de financiële dienstverlening gaat UWV uit van een verdere afname van de werkgelegenheid. Dit zijn enkele conclusies uit de arbeidsmarktprognose die UWV vandaag presenteert.

Het aantal lopende WW-uitkeringen is gedurende de crisis explosief gestegen, van 161.000 in oktober 2008 tot 441.000 eind 2014. Aan deze jarenlange toename komt dit jaar een eind. UWV gaat voor 2015 uit van een lichte daling van de WW met 20 duizend (-5%).

Voor 2016 wordt een zelfde daling verwacht, waardoor het aantal lopende WW-uitkeringen eind 2016 net onder de 400 duizend uitkomt. In de leeftijdsgroep tot 15-34 jaar wordt de sterkste afname van de WW verwacht. Het aantal 55-plussers met een WW-uitkering neemt in 2015 nog licht toe, om in 2016 iets te krimpen. Met name deze groep blijft een moeilijke positie op de arbeidsmarkt houden.

Bescheiden banengroei

Op basis van de meest recente groeiraming van het CPB verwacht UWV dit jaar een toename van het aantal banen van werknemers met 38 duizend (+0,5%). Voor 2016 gaat UWV uit van een verdere groei met 54 duizend (+0,7%) banen van werknemers. 

Categorie:
Provincie:
Tag(s):