maandag, 8. juni 2015 - 14:13 Update: 08-06-2015 16:59

Champignonsector nog niet vrij van overtredingen

Nog bij 20% champignonsector overtredingen geconstateerd
Den Haag

Ondanks dat het aantal geconstateerde overtredingen in de champignonsector de afgelopen jaren is verminderd zijn er bij 100 recent gedane nieuwe controles bij 20% overtredingen geconstateerd door de Inspectie SZW. Dit meldt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) maandagmiddag.

‘Zo werden 236 werknemers aangetroffen die hier niet mochten werken en werden 193 werknemers onderbetaald’, aldus het ministerie. 

Ook in deze sector kreeg de Inspectie te maken met uitspraken van onder meer de Raad van State. Uitspraken met als gevolg dat de Inspectie beperkt wordt in haar mogelijkheden om handhavend op te treden. 

In totaal werd de afgelopen jaren voor ruim vijf miljoen euro aan boetes gegeven. De Belastingdienst heeft over deze periode al voor drie miljoen euro aan aanslagen  en boetes opgelegd. Een aantal onderzoeken lopen nog en zijn de resultaten nog niet bekend.

De aanpak van het Interventieteam Champignons van de Inspectie SZW, Belastingdienst,  UWV, SVB, Politie en gemeenten is succesvol geweest. Maar duidelijk is ook dat nog niet in de hele sector eerlijk gewerkt wordt. Betrokken partijen blijven de sector controleren.

Categorie:
Provincie: