woensdag, 1. juli 2015 - 9:42

Forse toename export naar Zwitserland na duurdere frank

Forse toename export naar Zwitserland na duurdere frank
Foto: Archief FBF.nl
Den Haag

In de eerste vier maanden van 2015 steeg de Nederlandse exportwaarde van goederen naar Zwitserland fors. Het belang van Zwitserland in de totale Nederlandse export is daarmee licht gestegen.

De invoerwaarde nam iets af sinds de Zwitserse frank duurder werd in januari. In de afgelopen 20 jaar heeft Zwitserland fors terrein verloren als goederenleverancier voor Nederland. Bij de export is dit vrij stabiel. Dit heeft CBS bekendgemaakt.

Lichte afname importwaarde

Sinds de revaluatie van de Zwitserse frank ten opzichte van de euro (met ongeveer 15 procent) is de waarde van de invoer uit Zwitserland met 3 procent gedaald. Het hoger worden van de invoerprijs was daarbij ongeveer gelijk aan de afname van de invoerhoeveelheid. Bij de export naar Zwitserland steeg de waarde met 11 procent door een fors toegenomen uitvoerhoeveelheid.

EU-handel met Zwitserland neemt toe

Tussen de EU-landen zijn er grote verschillen in de ontwikkeling van de handel met Zwitserland. Voor de EU als geheel is er een eenduidig beeld: zowel bij de invoer uit Zwitserland als de uitvoer naar Zwitserland is er sprake van een lichte toename. Dit is zowel het geval bij de handelswaarde als de handelshoeveelheid.

Zwitsers importaandeel in 20 jaar tijd meer dan gehalveerd

In de laatste 20 jaar is het aandeel van Zwitserland in de totale Nederlandse import voortdurend afgenomen. Was Zwitserland in 1996 nog de 14e belangrijkste leverancier van goederen voor Nederland, in 2015 is het land gezakt naar plek 31. Het aandeel van Zwitserland in de totale Nederlandse import is gedaald van 1,2 procent in 1996 naar 0,5 procent in 2015. Ook in 2014 was dit aandeel 0,5 procent.

De export naar Zwitserland is al 20 jaar vrijwel stabiel. Zowel in 1996 als in 2015 was het aandeel van Zwitserland in de totale export 1,4 procent. Daarmee is het nu de 12e exportbestemming van Nederland. De belangrijkste exportgoederen met bestemming Zwitserland zijn aardolieproducten, ruwe plantaardige producten, geneesmiddelen en medische instrumenten. In 2014 was het Zwitsers aandeel met 1,3 procent iets lager dan in 2015.

Sterke afname import machines en industriële producten

Er worden vooral steeds minder machines en industriële producten uit Zwitserland gehaald. Turbinestraalmotoren, computers, papier en karton kennen de grootste daling in 20 jaar tijd.

Categorie:
Tag(s):