woensdag, 8. juli 2015 - 13:27 Update: 08-07-2015 19:35

Rekenkamer: Nationale Politie heeft geen goed inzicht in eigen vastgoed

Rekenkamer:Nationale Politie heeft geen goed inzicht in eigen vastgoed
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Den Haag

De Algemene Rekenkamer concludeert dat er te weinig zicht is bij de Nationale Politie op de huidige besparingen én op de kosten van het onderhoud van het vastgoed. Dit meldt de Rekenkamer woensdag.

'Het is de vraag in hoeverre de Nationale Politie de structurele besparing van 76,5 miljoen per jaar vanaf 2025 op vastgoed gaat realiseren', aldus De Algemene Rekenkamer.

Door het ontbreken van deze informatie bestaat het risico dat besluiten worden genomen met onbedoeld ongunstige financiële gevolgen. Dit staat in het rapport ‘Huisvesting Nationale politie’ dat woensdag door de Algemene Rekenkamer is gepubliceerd. 

Het rapport maakt deel uit van een breder onderzoeksprogramma naar de manier waarop de rijksoverheid en de met het Rijk verbonden organen hun vastgoed beheren. Dit rapport is het tweede rapport in de reeks “Vastgoed in de publieke sector”.

Niet op orde

In het rapport komt een aantal onderdelen aan de orde die nog niet op orde zijn, terwijl de uitvoering wél gaat starten. Er is geen actueel beeld van de besparingen;Er is geen meerjareninvesteringsprogramma, en geen zicht op de kosten van onderhoud; Informatievoorziening over de kosten per pand is nog niet op orde;Expertise voor de afstoot van grote hoeveelheden panden ontbreekt.

Categorie:
Provincie: