vrijdag, 31. juli 2015 - 8:32 Update: 31-07-2015 9:09

Beloning van 4,5 miljoen voor bij beursgang ABNAMRO begeleidende banken

Beloning van 4,5 miljoen voor bij beursgang ABNAMRO begeleidende banken
Foto: Archief EHF
Amsterdam

De drie banken, die ABNAMRO bij de beursgang begeleiden, ontvangen een maximale beloning van 4,5 miljoene euro. Dit meldt NL Financial Investments (NLFI) vrijdag.

Zoals aangekondigd op 24 juli 2015 start NLFI de verdere selectie van zakenbanken voor de rollen van bookrunner en co-lead manager bij de voorgenomen beursintroductie (IPO) van ABN AMRO Group N.V. NLFI put daarbij uit een groslijst van zakenbanken met kennis en ervaring op het gebied van grote effectentransacties. Deze lijst is eerder dit jaar vastgesteld na een selectie via een open procedure.

NLFI heeft vorige week drie zakenbanken geselecteerd als global coordinator bij de voorgenomen beursintroductie (IPO) van ABN AMRO Group N.V., te weten ABN AMRO Bank N.V., Deutsche Bank AG en Morgan Stanley & Co. International plc.

Kwaliteit

NLFI stelt hoge eisen aan de kwaliteit van de zakenbanken; dat geldt zowel voor de eerder geselecteerde zakenbanken als de nu te selecteren zakenbanken. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om kennis- en ervaringseisen op het gebied van grote effectentransacties, zogenoemde Equity Capital Market (ECM)-transacties, en beursintroducties. Ook worden hoge eisen gesteld aan onderzoeksvaardigheden van de analisten.

Als onderdeel van het selectieproces dienen de zakenbanken bovendien te bevestigen dat zij in bezit zijn van de vereiste vergunningen, dat zij een beloningsbeleid hebben dat voldoet aan de Europese normen, dat zij voldoen aan internationale sociale standaarden en dat zij zich onvoorwaardelijk conformeren aan de door NLFI opgestelde contracten.

Prijs

Naast kwaliteit spelen de met de voorgenomen beursintroductie gemoeide transactiekosten een belangrijke rol in het selectieproces. De te selecteren zakenbanken dienen zich te conformeren aan de fee-structuur die is overeengekomen met de reeds geselecteerde global coordinators.

Maximaal 4,5 miljoen euro beloning

De kernelementen van de fee-structuur zijn een basisfee van nul euro, een vergoeding voor specifieke reis- en verblijfkosten met vast maximum per zakenbank, een na afloop van de voorgenomen beursgang door NLFI volledig discretionair vast te stellen fee tot een maximum van 4,5 miljoen euro (exclusief btw) voor alle zakenbanken gezamenlijk.

Vervolg

NLFI is voornemens om na de afronding van het selectieproces, die wordt verwacht eind augustus, op haar website (www.nlfi.nl) te publiceren welke zakenbanken zijn geselecteerd voor de rollen van bookrunner en co-lead manager.

Categorie:
Provincie: