maandag, 24. augustus 2015 - 9:54

Bewoners steeds vaker zelf naar buurtbemiddeling

burenruzie
Foto: Archieffoto ter illustratie FBF
Den Haag

Het aantal bewoners dat zelf aan de bel trekt bij buurtbemiddeling is de afgelopen jaren flink toegenomen.

In 2007 kwam 23% van de aanmeldingen direct van bewoners zelf. In 2014 is het aantal zelfmelders landelijk gestegen naar 45%. Dit blijkt uit de jaarlijkse benchmark van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV).

Bewoners zoeken kennelijk zelfstandig naar een oplossing voor de burenoverlast, zonder zich direct als vanzelfsprekend te wenden tot instanties als de politie. In 2014 verwees de politie minder bewoners met een burenconflict door naar buurtbemiddeling. Dat bespaart tijd en inspanning.

Buurtbemiddeling biedt oplossing

Vorig jaar kregen de buurtbemiddelingsorganisaties in totaal 12.000 meldingen van burenoverlast binnen. Daarvan bleek 90% geschikt voor een bemiddelingstraject. Landelijk werd in 2014 gemiddeld 68% van de zaken opgelost. De kans op een oplossing is het grootst als buurtbemiddeling in een zo vroeg mogelijk stadium van de woonoverlast wordt ingezet. Dan kunnen buren vaak nog een normaal gesprek met elkaar voeren. 

Meer vrijwilligers participeren

Volgens Frannie Herder, adviseur bij het CCV, groeit ook het aantal vrijwilligers die voor zichzelf een rol als bemiddelaar zien weggelegd. "In 2007 waren er 1.000 buurtbemiddelaars actief en dat zijn er in 2014 meer dan 2.700. Allemaal mensen die zich belangeloos willen inzetten om burenruzies te helpen oplossen. Zij leveren hiermee een waardevolle bijdrage aan een leefbare en veilige woonomgeving. Die trend past in de huidige participatiemaatschappij".

Overlast van de buren

Veruit de meeste klachten gaan over geluidsoverlast door hard praten, luidruchtig gedrag en harde muziek. Ruzie door overhangende takken, rookoverlast door barbecue of vuurkorf en ander leed in de tuin zorgen ook voor veel klachten, gevolgd door overlast van dieren. 

Provincie: