maandag, 24. augustus 2015 - 18:42

Inspectie SZW: 'Minder asbestovertredingen'

Inspectie SZW: 'Minder asbestovertredingen'
Foto: fbf
Den Haag

De strenge en intensieve aanpak van de Inspectie SZW in de asbestsector is duidelijk merkbaar. Zowel het aantal overtredingen door gecertificeerde saneringsbedrijven als door malafide verwijderaars neemt af. Voor de Inspectie SZW echter geen reden om de inspectiedruk te verminderen. “Het asbestrisico vraagt voorlopig nog onze volle aandacht”, stelt Inspecteur-generaal Van den Bos in de ‘sectorrapportage asbest 2015’.

Verwijdering van asbest hoort door gecertificeerde bedrijven te gebeuren. Bij gerichte inspecties in 2012 waren nog maar  30 procent van de saneringen door deze bedrijven correct. In 2014 is dit percentage gestegen naar  54 procent van de geïnspecteerde saneringen. In twee jaar tijd is de naleving van de wetgeving door gecertificeerde bedrijven bijna verdubbeld. Volgens de Inspectie is dit mede te danken aan de goede samenwerking met de branche.

Malafide bedrijven

Het aantal inspecties gericht op malafide verwijderaars is de afgelopen jaren fors gestegen. Was dat in 2012 nog 12 procent van de inspecties, in 2014 bedroeg dit 45 procent van het totaal aantal asbestinspecties. De boetebedragen voor malafide verwijderaars zijn fors en kunnen tot ruim boven de € 100.000 komen. In 2014 is er voor 2,3 miljoen euro aan boetes opgelegd, waarvan 1,2 miljoen aan malafide verwijderaars.

Provincie:
Tag(s):