dinsdag, 22. september 2015 - 16:39 Update: 22-09-2015 16:43

‘Aanbod in middensegment huursector moet vergroot worden’

‘Aanbod in middensegment huursector moet vergroot worden’
Foto: fbf
Amsterdam

Er is momenteel te weinig aanbod in het middensegment in de huursector omdat er decennia lang nauwelijks is geïnvesteerd. Als er meer aanbod in het middensegment komt, wordt de doorstroming van de sociale huursector naar het middensegment vergroot. Hierdoor wordt de druk op de sociale huursector verminderd. Ook moet de transparantie van de huurwoningmarkt worden vergroot.

Dit stellen VGM NL, de brancheorganisatie van de vastgoedmanagers, en de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM). Zij presenteerden vandaag voor het eerst gezamenlijk huurmarktcijfers, over het tweede kwartaal van 2015. Het doel van deze gezamenlijke presentatie is om de transparantie rond het huuraanbod en de huurtransacties te vergroten. Dit komt volgens beide organisaties met name de consument ten goede.

Sinds 2014 registreren VGM NL en de NVM samen de transactiedata van huurwoningen en zij vinden de tijd nu rijp om de huurmarktcijfers periodiek te presenteren. Naar verwachting een begin van een goede traditie.

In tegenstelling tot de koopwoningmarkt zijn het huuraanbod, de huurtransacties en huurbemiddeling intransparant. Mede hierdoor functioneert de huurmarkt niet optimaal en blijft huren onterecht een secundair woonproduct, zo meent Jean-Paul Rouwette, bestuurslid van VGM NL. “Op de koopwoningmarkt bestaan al diverse rapportages, zoals de cijfers van de NVM en het Kadaster”, stelt Rouwette. “Het is dus een heel transparante markt. Consumenten, marktpartijen, makelaars maar ook de overheid weten hier waar ze aan toe zijn. Het is eigenlijk raar dat een dergelijke transparantie op de huurmarkt ontbreekt, terwijl de huurmarkt toch een groot deel uitmaakt van de totale woningmarkt.”

Het totale aantal huurwoningen in ons land bedraagt 3,2 miljoen en daarvan hebben corporaties er 2,3 miljoen in hun bezit. De totale portefeuille van het marktsegment waarin NVM-makelaars en de vastgoedmanagers van VGM NL actief zijn bedraagt naar schatting zo’n 722.000 woningen. Dit is 23 procent van de totale huurmarkt. Uitgaande van een gemiddelde mutatiegraad van 10 procent levert dit 72.000 verhuisbewegingen per jaar op. NVM en VGM NL vertegenwoordigen samen circa 55 procent van deze markt.

“Als NVM gaan wij niet alleen over de koopsector. Er zijn ook veel makelaars die actief zijn in de huursector. Ik heb een ideaalbeeld. Mensen moeten zoveel mogelijk keuzevrijheid hebben om te kunnen huren of kopen, al naar gelang dat past bij hun situatie en fase in de wooncarrière. Er moet voldoende aanbod voor hen zijn. Maar er wordt helaas te weinig geïnvesteerd in dat middensegment huur”, zegt Ger Hukker, voorzitter van de NVM.

Categorie:
Provincie: