zaterdag, 26. september 2015 - 13:23

Zorg aan de slag tegen eenzaamheid in de zorg

Zorg aan de slag tegen eenzaamheid in de zorg
Den Haag

Zorg tegen eenzaamheid is een nieuwe campagne om professionals alert te maken op en actie te ondernemen tegen eenzaamheid bij ggz-cliënten, ouderen en gehandicapten.

Het is een initiatief van dertien organisaties in en betrokken bij de zorg. Staatssecretaris van VWS Martin van Rijn ontving vandaag de eerste campagnematerialen als start van de campagne.

Zorg tegen eenzaamheid 

De campagne wil een bijdrage leveren aan het voorkomen of verminderen van eenzaamheid bij cliënten in de langdurige zorg. De campagne bestaat uit de site http://www.zorgtegeneenzaamheid.nl voor professionals in de ggz, ouderen en gehandicaptenzorg en het sociaal werk. De betrokken organisaties verspreiden de inhoud om zoveel mogelijk zorgprofessionals te bereiken. Ter ondersteuning is een actiekaart ontwikkeld die medewerkers in de zorg en het sociaal werk oproept om de site te bezoeken. 

Versterking aandacht eenzaamheid

Staatssecretaris Van Rijn presenteerde op 16 juli 2014 het actieplan "Intensiveren en verankeren aanpak eenzaamheid" en legde daarmee de basis voor Zorg tegen eenzaamheid. Een quickscan toonde aan dat eenzaamheid bij cliënten in de langdurige zorg een onderschat probleem is. 50 procent van de ouderen, 55 procent van de gehandicapten en 77 procent van de mensen met psychische problemen voelt zich eenzaam. Gemeten over de gehele bevolking kampt 38 procent met dit probleem. Tegelijkertijd blijken er veel instrumenten en ervaringen te zijn om eenzaamheid tegen te gaan. Daarom brengt de campagne de mogelijkheden onder de aandacht om in de eigen beroepspraktijk meer aan het voorkomen of verminderen van eenzaamheid bij cliënten en bewoners te doen.

Startbijeenkomst

Vandaag ontving staatssecretaris Van Rijn de eerste campagnematerialen. Ook vond een rondetafelgesprek plaats met VU-hoogleraar Theo van Tilburg, professionals uit de ggz, gehandicapten- en ouderenzorg, het sociaal werk en campagnepartners. 

Categorie:
Provincie: