maandag, 19. oktober 2015 - 10:43 Update: 19-10-2015 13:13

'Zzp'ers moet beschermd worden tegen verdringing op de arbeidsmarkt'

CNV wil dat zzp'er beter beschermd wordt
Foto: fbf
Amsterdam

Als het aan het CNV ligt, gaat het kabinet zo snel mogelijk de positie van zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers) verbeteren. Dit schrijft de Telegraaf maandag.

CNV-voorzitter Maurice Limmen in de krant; 'Politici roepen wel dat er van alles moet veranderen, maar ondertussen gebeurt er helemaal niets. Dit hele dossier is tot stilstand gekomen en als we nu niets doen zullen de problemen alleen maar groter worden. Wij pleiten voor een gelijk speelveld voor alle werkenden, waarbij geen concurrentie plaatsvindt op kosten van arbeid en elke werkende recht heeft op goede sociale bescherming.'

Onlangs maakte het kabinet bekend dat de belastingaftrek voor zzp'ers blijft bestaan en dat deze groep zich niet verplicht hoeft te verzekeren tegen ziekte of arbeidsongeschiktheid.

Maar volgens Limmen is dat juist een gevaarlijke ontwikkeling. Ons land telt bijna een miljoen zelfstandigen en het aantal zzp'ers zal in de komende jaren alleen maar toenemen. Limmen: 'En daarom is het van groot belang dat er duidelijkheid komt op het gebied van arbeidsongeschiktheid en pensioen. Verder willen we dat schijnzelfstandigheid harder wordt aangepakt. Ik roep de politiek dan ook op dit dossier zo snel mogelijk weer op te pakken. Als dat niet gebeurt krijgen we over een aantal jaren weer te maken met allerlei constructies waar we niet op zitten te wachten.' 

Verder laat Limmen aan de krant weten; 'Ik snap ook heel goed dat politici hiermee worstelen, maar we moeten deze groep beschermen tegen onder meer verdringing op de arbeidsmarkt. Wij proberen daarom tijdens cao-onderhandelingen afspraken te maken voor zzp’ers.'

 

 

 

Categorie: