dinsdag, 20. oktober 2015 - 12:03 Update: 20-10-2015 17:50

Asielzoekers in Nederland wacht langdurige sobere opvang

Asielzoekers krijgen langdurige sobere opvang
Foto: Archief BON ter Illustratie
Den Haag

Staatssecretaris Dijkhoff (Veiligheid en Justitie) informeert de asielzoekers die binnenkomen in Nederland over wat ze hier kunnen verwachten. Bij hun registratie krijgen alle asielzoekers een brief van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) waarin ze onder meer worden geïnformeerd over de asielprocedure en de opvangvoorzieningen van dit moment.

Uit deze brief valt op te maken dat asielzoekers een sobere opvang te wachten staat. Daarnaast zullen mensen veel langer moeten wachten of ze een asielvergunning krijgen betreffende een asielaanvraag om voorlopig in Nederland te mogen wonen. Ook wat betreft een hereniging met familieleden zal langer op zich laten wachten dan voorheen.

De brief:

Er komen nu veel asielzoekers zoals u naar Nederland. Daarom is het in de opvang erg druk en duren de asielprocedures lang. Ik begrijp dat u graag zo snel mogelijk duidelijkheid wilt krijgen over uw toekomst. In deze brief vertel ik u wat u kunt verwachten. Sobere opvang Nederland heeft nu te weinig opvangplaatsen voor asielzoekers in normale opvangcentra. U krijgt daarom nu sobere opvang. Dat zijn bijvoorbeeld sporthallen of tenten, waar veel mensen in dezelfde ruimte slapen.

Langer wachten

Het is helaas niet mogelijk u op korte termijn te vertellen of u een asielvergunning krijgt en daarmee tijdelijk in Nederland mag blijven. Het duurt nu bijna een half jaar voor uw aanvraag in behandeling kan worden genomen. Daarna begint de procedure om te beslissen over uw asielaanvraag. Dit wordt per persoon zorgvuldig bekeken. Ook kan het zijn dat er nader onderzoek nodig is. Dit kan nog eens zes maanden of langer duren. Als wordt besloten dat u niet mag blijven, moet u Nederland direct verlaten. In dat geval kunnen we u helpen bij uw vertrek. Als u wel mag blijven, krijgt u een tijdelijke verblijfsvergunning.

Huisvesting

Op dit moment zijn er onvoldoende huizen voor iedereen. Daarom is het mogelijk dat u in de asielopvang moet blijven, ook als u al een tijdelijke verblijfsvergunning heeft gekregen. Als er wel woonruimte beschikbaar is, kan dit ook een containerwoning of omgebouwd kantoorpand zijn. Het is mogelijk dat u hier met anderen moet samenwonen.

Familie

Zolang u nog geen tijdelijke verblijfsvergunning heeft, kunt u geen aanvraag indienen om uw gezinsleden over te laten komen. Pas als u een vergunning heeft, kunt u een aanvraag indienen voor uw gezin. Het is vooraf niet zeker of u uw gezin mag laten overkomen. Het kan lang duren voordat u hierover duidelijkheid krijgt en uw gezin daadwerkelijk naar Nederland komt. Op dit moment kan ik helaas niet aangeven hoeveel tijd dit kost. Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

 

Lees alles over:
Provincie: