donderdag, 22. oktober 2015 - 19:07 Update: 23-10-2015 17:26

Medicinale cannabis neemt in 45% toe in 2015

Gebruik medicinale canabis flink toegenomen
Foto: Archief EHF
Den Haag

Naar verwachting zullen Nederlandse apotheken dit jaar 24.600 keer een variëteit van medicinale cannabis verstrekken. Dat is in vergelijking met 2014 een toename van 45 procent.

Dat is veel meer dan in de jaren daarvoor toen de jaarlijkse stijging rond de 25 procent bedroeg. Dit meldt de Stichting Farmaceutische Kengetallen donderdag op de website.

Het Bureau voor Medicinale Cannabis (BMC), dat onderdeel is van het ministerie van VWS, is in Nederland verantwoordelijk voor de productie en levering van medicinale cannabis. Volgens het BMC is wetenschappelijk voldoende aangetoond dat medicinale cannabis werkzaam is bij onder meer chronische pijnen, multiple sclerose, glaucoom en verminderde eetlust en vermagering ten gevolge van kanker en aids.

Medicinale cannabis is geen geregistreerd geneesmiddel. Het BMC adviseert de toepassing van medicinale cannabis te beperken tot die situaties waarbij gangbare behandelingen en geregistreerde geneesmiddelen niet voldoende helpen of te veel bijwerkingen geven.

Patiënten met een medische indicatie voor het gebruik van cannabis zijn niet meer aangewezen op het gedoogcircuit van coffeeshops, maar kunnen de medicinale cannabis met een recept via de apotheek verkrijgen.

Medicinale cannabis kent geen standaardvergoeding uit het basispakket, want het is niet opgenomen in het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). Individuele zorgverzekeraars kennen wel allerlei vergoedingsregels, al dan niet op basis van een aanvullende verzekering. Momenteel brengt het BMC vijf variëteiten van medicinale cannabis op de markt: Bedrocan, Bedrobinol, Bediol, Bedica en sinds ongeveer een jaar Bedrolite. De variëteiten  verschillen in samenstelling en concentraties van de werkzame stoffen THC (tetrahydrocannabinol of dronabinol) en CBD (cannabidiol).

De aard van de klachten bepaalt mede de keuze van de variëteit. Ook verschilt de werking van de variëteiten van persoon tot persoon. Afhankelijk van de variëteit wordt medicinale cannabis als thee gebruikt of via inhalatie na verdamping (met een verdamper). Het is voor de werkzaamheid belangrijk dat het voor gebruik  wordt verhit, maar het roken van medicinale cannabis wordt afgeraden.

Gebruik

Het gebruik van medicinale cannabis maakt een sterke groei door. Verstrekten Nederlandse apotheken in 2012 nog ongeveer elfduizend keer medicinale cannabis, dit jaar zullen ze dat meer dan twee keer zo vaak doen.
Ook het aantal gebruikers van medicinale cannabis is in die periode verdubbeld: van zo’n tweeduizend drie jaar geleden tot meer dan vierduizend in 2015.
 

 

Categorie: