woensdag, 21. januari 2015 - 15:52 Update: 22-01-2015 15:46

Alleen nog ophokplicht tegen vogelgriep

Alleen nog ophokplicht vanwege vogelgriep
Foto: Archief EHF
Den Haag

Vanaf donderdag 22 januari a.s. om 00:00 uur worden alle beperkingen, zoals deze zijn vastgelegd ter bestrijding van de uitbraak van vogelgriep, opgeheven. Dit schrijft Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken woensdag in een brief aan de Tweede kamer.

In Nederland is sinds de laatste uitbraak op 30 november 2014 in Zoeterwoude geen nieuwe uitbraak van vogelgriep meer vastgesteld. De maatregelen in de 3 en 10 kilometer beschermings- en toezichtsgebieden rond de besmette bedrijven blijven, conform Europese voorschriften, 30 dagen van kracht. 

Deze termijn loopt voor het laatste beschermings- en toezichtsgebied in Duitsland (in de regio Emsland, niet ver van de Nederlandse grens) op donderdag 22 januari a.s. af. Dit betekent dat er geen H5N8 virus meer in de commerciële pluimveesector circuleert.

Ophokplicht

Een uitzondering hierop is de landelijke ophokplicht voor commercieel pluimvee. Omdat het virus nog steeds in wilde vogels circuleert, blijft de ophokplicht vooralsnog van kracht. De Deskundigengroep pluimveeziekten heeft deze conclusie bevestigd. 

De regels voor bedrijven met een uitloop (uitloop en biologische bedrijven) liggen vast in Europese wetgeving. Hierin staat ook hoe lang een ophokplicht mag duren voordat de producten van deze bedrijven hun handels status ‘uitloop’ of ‘biologisch’ verliezen. Voor uitloopbedrijven is deze termijn maximaal 12 weken. 

Op 8 februari 2015 verloopt ook deze termijn. Ik zal hierover met de Europese Commissie in overleg gaan. ‘Ik zal er voor te pleiten om, indien er de komende weken een reële dreiging blijft bestaan, toestemming te krijgen om de landelijke ophokplicht te verlengen met behoud van de handelsstatus van uitloop en biologische bedrijven’, aldus Dijksma.

Categorie:
Provincie: