vrijdag, 1. mei 2015 - 11:26 Update: 01-05-2015 18:03

CIDI-directeur Esther Voet weg 'om verschil van inzicht'

Esther Voet vertrekt bij CIDI
Foto: CIDI
Amsterdam

Esther Voet vertrekt met ingang van 1 juni 2015 als directeur bij het Centrum Informatie en Documentatie Israel (CIDI). De reden hiervoor is dat er door het bestuur recentelijk een nieuwe strategische lijn is uitgezet aangaande de toekomst van CIDI. Beide partijen kwamen tot de conclusie dat die koers een ander directeursprofiel vereist en hebben daarop in goed overleg besloten uit elkaar te gaan.

Voorzitter Ronnie Eisenmann: 'Het bestuur van het CIDI is Esther Voet zeer erkentelijk voor haar tomeloze inzet voor het CIDI de afgelopen jaren. Met het steeds toenemende antisemitisme en de uitdagende positie van Israel in Nederland heeft zij met energie, kennis en kunde de functie van directeur van het CIDI de afgelopen jaren ingevuld'.

'We hebben echter ook moeten constateren dat er een belangrijk verschil van inzicht is over de nieuwe strategische koers van het CIDI en de wijze waarop de directeursfunctie daarin moet worden ingevuld. Dit laat onverlet dat het CIDI haar diepe dank verschuldigd is voor alles wat zij in de afgelopen jaren heeft gedaan', aldus Eisenmann.

Esther Voet: 'De afgelopen drieënhalf jaar heb ik met veel plezier voor CIDI gewerkt. Ik draag de organisatie een warm hart toe, zal dat ook blijven doen. Ik wens bestuur en medewerkers heel veel succes toe voor de toekomst.'

Provincie:
Tag(s):