dinsdag, 14. april 2015 - 13:55

Farmaceutische bedrijven gaven 38 miljoen aan zorgverleners

Farmaceutische bedrijven gaven 38 miljoen aan zorgverleners
Foto: Archief EHF
Amsterdam

De gerapporteerde financiële relaties tussen zorgverleners en farmaceutische bedrijven in 2014 van totaal 38 miljoen euro zijn iets hoger dan de vorige jaren toen het nog om 33 miljoen ging. Dat komt hoofdzakelijk door een toename in het aantal relaties tussen zorginstellingen en bedrijven. Dit blijkt uit gegevens van Transparantieregister.

Medici, apothekers, ziekenhuizen en andere zorginstellingen werken samen met farmaceutische bedrijven in het belang van de verbetering van de zorg en behandelmethoden. Aan deze samenwerkingen zijn in bepaalde gevallen financiële vergoedingen verbonden. Om volstrekt duidelijk te zijn over de doelstelling van de samenwerkingen, biedt het Transparantieregister Zorg openheid over de aard en omvang daarvan. 

Het Transparantieregister Zorg is een initiatief van de Stichting Code Geneesmiddelenreclame (CGR) en ging in april 2013 van start. Het register maakt voor iedereen zichtbaar en controleerbaar welke bedragen zorgaanbieders hebben gekregen voor hun dienstverlening voor farmaceutische bedrijven. Het register is uniek in de wereld; nog nergens wordt de informatie op centrale wijze door de betrokken partijen voor het publiek inzichtelijk gemaakt.