donderdag, 2. april 2015 - 18:32 Update: 02-04-2015 18:50

Financiering twee nieuwe wegen Blankenburgtunnel rond

Financiering twee nieuwe wegen Blankenburgtunnel rond
Foto: Archief EHF
Vlaardingen/Rozenburg

Met het tijdelijk tol heffen is de realisatie van de Blankenburgverbinding en de verlengde A15 een stap dichterbij gekomen. Dit meldt het ministerie van Infrastructuur en Milieu donderdagmiddag..

Tolheffing

De ministerraad heeft donderdag op voorstel van minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu ingestemd met het wetsvoorstel dat het mogelijk maakt om deze twee ontbrekende schakels in het Nederlandse wegennet aan te leggen. Om de versnelde aanleg van de twee wegen te bekostigen is het noodzakelijk dat er tijdelijk tol wordt geheven.

De verlengde A15 in het oosten van het land is een belangrijke verbinding voor met name het goederentransport naar Duitsland. Vanwege het belang voor de regio draagt de regio zelf ook bij aan de verlenging van de A15. De weg eindigt nu nog in een weiland waarna het vrachtverkeer is aangewezen op het onderliggende wegennet. 

Het bereikbaar houden van de Rotterdamse regio is van groot belang voor de bereikbaarheid, leefbaarheid en economische activiteiten. De Blankenburgverbinding maakt dit mogelijk. De Blankenburgverbinding is een tunnelverbinding die de A20 en de A15 ten westen van Rotterdam met elkaar verbindt.

Categorie:
Provincie: