vrijdag, 24. april 2015 - 13:28 Update: 24-04-2015 14:05

Lintjesregen 2015, voor 2.838 personen een Koninklijke onderscheiding

Lintjesregen 2015, voor 2.838 personen een Koninklijke onderscheiding
Foto: Archief EHF
Den Haag

Dit jaar is er ter gelegenheid van Koningsdag in totaal aan 2.838 personen een Koninklijke onderscheiding verleend. Dit melden het Kapittel voor de Civiele Orden en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vrijdag.

In de Orde van de Nederlandse Leeuw zijn 12 personen, 8 mannen en 4 vrouwen, gedecoreerd en in de Orde van Oranje-Nassau 2.826 personen. In het Caribisch deel van het Koninkrijk (Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius en Saba) hebben 41 personen een Koninklijke onderscheiding ontvangen.

Er zijn 3.151 voordrachten voor de lintjesregen 2015 of de Algemene Gelegenheid 2015 ontvangen. Over 313 voorstellen (9,93 % van het totaal bij de lintjesregen 2015) is uiteindelijk een negatief advies uitgebracht.

Ontwikkelingen lintjesregen 2015

1. Er zijn 1.023 vrouwen bij de lintjesregen 2015 gedecoreerd, dat komt neer op 36,05 %. Het aantal mannen bedraagt 1.815 (63,95 %).
2. Van alle gedecoreerden zijn er 2.496 (87,94 %) benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau, 1.541 mannen en 955 vrouwen.
3. In de provincie Noord-Brabant zijn de meeste personen gedecoreerd, 547 personen. In Zuid-Holland zijn er 539 personen gedecoreerd en in Noord-Holland 381 personen.
4. In de provincie Drenthe komt naar voren dat het aandeel van de vrouwen het grootst is, van de gedecoreerde 75 inwoners zijn er 31 vrouw (41,33 %). Het hoogste aantal gedecoreerde vrouwen komt uit de provincie Zuid-Holland, dat zijn 218 vrouwen (40,45 %).
5. Op Curaçao is aan 15 personen een Koninklijke onderscheiding toegekend, op Aruba aan 10 personen, op Sint Maarten aan 7 personen, op Bonaire aan 4 personen, op Sint Eustatius aan 3 personen en op Saba aan 2 personen.
6. Het aantal gedecoreerden in de vrijwillige sector bedraagt 2.775 personen. Er zijn 143 gedecoreerden met bijzondere verdiensten in de betaalde (hoofd)functie.
7. De oudst gedecoreerde persoon is mevrouw H.E. Oversteeg-van Wolferen (1918) te Westervoort. Zij zet zich vanaf 1983 actief in als vrijwilliger bij de Vereniging voor Ouderen “Het Trefcentrum”. Zij is meerdere dagen per week aanwezig in het centrum, verzorgt verschillende bar- en keukendiensten en beheert de
(financiële) administratie daarvan.
8. De jongst gedecoreerde persoon van de lintjesregen 2015 is de 34-jarige mevrouw T.J. de Wolde te Meppel. Zij was/is vanaf de jaren 90 actief als vrijwilliger bij en secretaris van de stichting Trebokama (sport- en spelactiviteiten voor mensen met een beperking) en vanaf 1998 bij het Longfonds, afdeling Meppel, waar zij onder andere actief betrokken is bij de organisatie van de Wereld COPD-dag.