zaterdag, 28. februari 2015 - 16:36 Update: 28-02-2015 21:15

Aantal reuzenpanda's neemt dankzij bescherming met 268 dieren toe

Het aantal reuzenpanda's dat in het wild leeft is de afgelopen elf jaar dankzij gerichte bescherming door China en het Wereld Natuur Fonds (WNF) gestegen met 268 dieren. Door de toename van 16,8 procent leven er nu in totaal 1.864 panda's in natuurreservaten en bossen in China.

Dat staat in de vierde nationale pandatelling die de Chinese overheid vandaag heeft gepubliceerd. De vorige telling dateert van 2003. Het succes bewijst dat de bescherming van de bedreigde reuzenpanda haar vruchten afwerpt. De grootscheepse pandatelling, waar WNF aan heeft bijgedragen, die China ongeveer eens in de tien jaar uitvoert laat voor het eerst een heel voorzichtig herstel zien.

Panda’s kwamen ooit voor in grote delen van China en zelfs daarbuiten. Maar vernietiging van hun leefgebied door onder meer kap van hout en bamboe, stroperij en aanleg van infrastructuur hebben de diersoort ernstig in het nauw gedreven. Tegenwoordig komt de reuzenpanda – die is uitgegroeid tot een wereldwijd symbool van natuurbescherming - alleen nog voor in versnipperde bosgebieden in centraal China.

Natuurbescherming

'De Chinese overheid heeft veel gedaan om leefgebied van de reuzenpanda’s te behouden en bedreigingen weg te nemen’, zegt Christiaan van der Hoeven, panda-expert bij het WNF. 'Dat is gedaan in nauwe samenwerking met WNF en andere natuurbeschermingsorganisaties. We zagen al langer dat de populatie panda’s niet meer afnam. Nu het aantal in het wild levende reuzenpanda’s stijgt, blijkt dat natuurbescherming echt zin heeft.’

De vierde nationale pandatelling wijst ook uit dat de dieren zich geografisch verspreiden. Het leefgebied van de reuzenpanda beslaat nu 2.577.000 hectare, ongeveer driekwart van het landoppervlakte van Nederland. Dat is een toename van 11,8 procent, vergeleken met de vorige telling uit 2003. Ruim de helft van het leefgebied bestaat uit natuurreservaat. Daar leven 1246 panda’s, 66,8 procent van het totaal aantal panda’s in het wild. De rest leeft in bossen die niet zijn beschermd. China telt momenteel 67 reservaten voor de wilde reuzenpanda. Elf jaar geleden waren dat er nog maar 40.

 

 

Categorie:
Tag(s):