maandag, 2. februari 2015 - 11:15

Partij voor de Dieren pleit voor dooikorrels i.p.v strooizout

Gratis strooizout voor inwoners van Utrecht
Foto: Archief EHF
Arnhem

Partij voor de Dieren Arnhem pleit voor het gebruik van dooikorrels om gladde wegen te bestrijden.

Momenteel worden de wegen in Arnhem begaanbaar gehouden met strooizout. Strooizout bestaat uit natriumchloride en is schadelijk voor dier en milieu.

Strooizout heeft verschillende nadelige gevolgen voor dier en milieu als het in grote hoeveelheden wordt gebruikt. Planten en bomen worden aangetast, bodem verzilt, pootjes van katten en honden raken ontstoken, en zaadetende vogels worden vergiftigd. Alle reden dus om het gebruik van strooizout kritisch te benaderen.

Strooizout kan gemakkelijk worden vervangen door dooikorrels, een goed alternatief voor het gladvrij houden van wegen op een manier die het welzijn van het leven in de buitenruimte respecteert. Dooikorrels – op basis van calciumchloride – werken sneller en langer door dan strooizout bij lagere temperaturen, zonder dat de bodem verzilt, onze honden en katten eronder lijden of vogels vergiftigd raken. Een ander voordeel van het gebruik van dooikorrels is minder aantasting van materialen, waardoor de bruggen en wegen in de stad minder onderhoud vergen en auto's minder snel corroderen.

De Partij voor de Dieren fractie Arnhem heeft middels schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders gepleit voor het gebruik van dooikorrels om gladde wegen te bestrijden. Leo de Groot raadslid PvdD Arnhem "Wij hopen dat het college onze mening deelt en dit winterseizoen nog de mogelijkheden wil onderzoeken, zodat in de volgende winterperiode kan worden overgegaan op het gebruik van dooikorrels. 

Provincie: