vrijdag, 1. mei 2015 - 9:20 Update: 01-05-2015 11:36

Universiteit niet langer onbeschermde titel

Onterecht gebruik van naam universiteit niet langer onbestraft
Foto: Archief EHF
Den Haag

Instellingen die ten onrechte de naam universiteit, hogeschool of een vertaling van die namen voeren, komen daar niet langer mee weg. Ook de graden, zoals Bachelor en Master, worden beter beschermd met het wetsvoorstel bescherming namen en graden hoger onderwijs dat minister Bussemaker heeft vrijgegeven voor internetconsultatie.

Met het wetsvoorstel maakt Bussemaker een einde aan de jarenlange praktijk dat onderwijsorganisaties zich ongestraft konden voordoen als een erkende instelling voor hoger onderwijs. Sommige instellingen gingen daarbij zo ver dat ze studenten een graad in het vooruitzicht stelden die ze niet mochten afgeven. Met hun praktijken leidden de organisaties studenten en werkgevers om de tuin en schaadden ze de goede reputatie van het Nederlandse hoger onderwijs.

 

,,Dit soort organisaties maken misbruik van de goede naam van het Nederlandse hoger onderwijs. Ze vragen geld en tijd van studenten voor een diploma dat niets waard is. Dat mag niet onbestraft blijven; het heeft al veel te lang geduurd’’, aldus Bussemaker.

Provincie: