vrijdag, 11. december 2015 - 8:34 Update: 12-12-2015 15:30

OZB volgend jaar toch weer duurder dan eigenlijk afgesproken

OZB stijgt in 2016 weer harder dan afgesproken
Foto: Archieffoto ter illustratie FBF
Den Haag

Uit een steekproef onder 107 gemeenten blijkt dat de onroerende zaakbelasting (ozb) die huiseigenaren betalen volgend jaar met gemiddeld 1,8 procent stijgt. Dat stelt de Vereniging Eigen Huis na onderzoek.

Hiermee lijken gemeenten de met het Rijk afgesproken macronorm voor het vijfde achtereenvolgende jaar te overschrijden. Volgens de afspraken mogen gemeenten hun totale ozb-opbrengst volgend jaar maar met maximaal 1,57% laten stijgen. 

Lokale belastingen zullen toenemen

Het kabinet heeft aangekondigd voor de volgende zomer met plannen te komen om vanaf 2019 het gemeentelijk belastinggebied met 4 miljard euro te vergroten. Op dat moment wordt de inkomstenbelasting met hetzelfde bedrag verlaagd. Randvoorwaarde is dat de totale lasten voor burgers niet omhoog gaan, dat de lokale belastingen niet eenzijdig op groepen inwoners worden afgewenteld en dat gemeenten geen inkomenspolitiek mogen bedrijven. Maar omdat gemeenten al vijf jaar achtereen de afspraken over de maximale verhoging van de ozb-opbrengsten met voeten treden, is Vereniging Eigen Huis er niet gerust op dat aan deze voorwaarden zonder meer zal worden voldaan. De vereniging zal er daarom scherp op toezien dat huiseigenaren niet worden geconfronteerd met extra lastenverzwaringen en dat de woonlasten eerlijker worden verdeeld onder woningbezitters en huurders. Nu al betalen huiseigenaren via de ozb het leeuwendeel van de gemeentelijke belastingen.

OZB toppers en dalers

Ook dit jaar zijn er in de steekproef onder ruim een kwart van de 390 Nederlandse gemeenten uitschieters naar boven en naar beneden. Voorlopig ozb-koploper is de gemeente Laarbeek. Hier stijgt de ozb volgend jaar met 13% en gaat een gemiddelde huiseigenaar 30 euro meer betalen. Ook Weert (+ 12%) en Amersfoort (+11%) verhogen hun ozb volgend jaar flink met gemiddeld 27 en 30 euro. 

Er zijn ook gemeenten waar huiseigenaren volgend jaar minder ozb betalen. In Gemert Bakel daalt deze belasting met ruim 11%. De gemiddeld 50 euro lagere aanslag zal een opluchting zijn voor huiseigenaren in deze gemeente, omdat zij tussen 2011 en 2014 maar liefst 129% meer ozb zijn gaan betalen. In Bergen op Zoom daalt de ozb volgend jaar met 5% en dat levert huiseigenaren een gemiddeld 10 euro lagere aanslag op.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):