maandag, 4. april 2016 - 13:43 Update: 04-04-2016 14:04

Achmea moet negatieve rente op hypotheek aan klanten vergoeden

Achmea moet negatieve rente op hypotheek aan klanten vergoeden
Foto: Archief EHF
Den Haag

Achmea moet consumenten, die een hypothecaire lening hebben afgesloten, de negatieve rente vergoeden. Dit heeft de Geschillencommissie van Kifid bepaald.

Het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) heeft een klacht over een zogenaamde ‘roll-over’ kredietovereenkomst van Achmea als rechtsopvolgster van Staalbankiers toegewezen. 'De bank moet aan consumenten de negatieve rente op een hypothecaire geldlening vergoeden', aldus het Kifid.

Het leenbedrag is opgenomen in Zwitserse Franken. De hypotheekovereenkomst bepaalt dat consumenten een rentetarief gelijk aan het CHF LIBOR tarief, vermeerderd met een opslag van 0,7%, moeten betalen. De rente kent geen ondergrens en de overeenkomst voorziet niet in een scenario met negatieve rente. 

Het CHF LIBOR tarief is zo sterk gedaald dat, zelfs vermeerderd met de 0,7%-opslag, uiteindelijk een negatief renteniveau is ontstaan. Op dat moment heeft Staalbankiers eenzijdig besloten dat het rentetarief op de geldlening 0,0% bedraagt.

Ongeoorloofde handelwijze

Consumenten hebben zich tegen de handelwijze van de bank verzet en vorderen betaling van negatieve rente. In de klachtprocedure bij Kifid heeft de bank onvoldoende aangetoond dat het vergoeden van negatieve rente in strijd is met de bepalingen van de overeenkomst. 

Naar haar aard is de overeenkomst speculatief voor beide partijen, zowel voor het valutarisico als voor het renterisico. De bepalingen van de overeenkomst bieden geen basis en de aard van de overeenkomst verzet zich ertegen dat de bank dit risico eenzijdig beperkt door het rentetarief op 0,0% te bepalen. 

De Geschillencommissie verplicht Achmea dan ook met terugwerkende kracht aan consumenten de negatieve rente op de geldlening te vergoeden.

Categorie:
Provincie: