zondag, 19. juni 2016 - 18:44

Kabinetsdoelstelling vermindering regeldruk binnen handbereik

Kabinetsdoelstelling vermindering regeldruk binnen handbereik
Foto: SXC
Den Haag

De doelstelling om deze kabinetsperiode 2,5 miljard euro aan regeldruk te verminderen voor burgers en ondernemers is in zicht. Tot en met het voorjaar van 2016 is er 2,45 miljard euro aan regeldrukvermindering in kaart gebracht. Belangrijker nog, inmiddels is 2,09 miljard euro aan regeldrukvermindering daadwerkelijk gerealiseerd, een toename van 700 miljoen euro ten opzichte van het najaar 2015.

Dat schrijft minister Kamp van Economische Zaken (EZ) in de Voorjaarsrapportage Regeldruk aan de Tweede Kamer. In dezelfde rapportage kondigt Kamp, mede namens minister Blok van Wonen en Rijksdienst, tevens aan dat de Rijksoverheid per 1 januari 2017 overstapt op e-factureren.

Kamp: 'De doelstelling om te zorgen voor fors minder regels is in zicht. We hebben nu voor 2,45 miljard euro aan regeldrukvermindering in kaart gebracht en we zetten grote stappen in het realiseren van merkbaar minder regeldruk. Dat doen we onder andere door de inzet van digitale hulpmiddelen zoals apps en via een maatwerkaanpak met bedrijven en ondernemers in elf sectoren zoals de chemie, de bouw en de kinderopvang. Op deze en op vele andere manieren helpen we onnodige regels te schrappen. Zo besparen burgers en bedrijven tijd en geld en dragen we bij aan de groei van de economie.'

Mét en vóór ondernemers

Een voorbeeld van de maatwerkaanpak waarmee EZ in samenwerking met ondernemers en bedrijven de regeldruk probeert terug te dringen, is het Chemieloket. Chemiebedrijven kunnen hier op één plek terecht voor vragen op het gebied van wetten en regels. Hieruit zijn 24 knelpunten naar voren gekomen die chemische bedrijven ervaren en die door het loket inmiddels worden opgepakt.

Een voorbeeld van gerealiseerde regeldrukvermindering is de aangepaste richtlijn jaarrekening voor kleine bedrijven. Door de nieuwe richtlijn kunnen zogenaamde micro-ondernemingen een verkorte balans opstellen en de winst- en verliesrekening beperken. Dat zorgt voor minder administratieve lasten voor ondernemers en levert zo een besparing van 333 miljoen euro op. Ook de vooringevulde online aangifte inkomstenbelasting is een voorbeeld van regeldrukvermindering. Hiermee wordt 37,5 miljoen euro bespaard.

Toekomstvisie toetsing op regeldruk

Actal is het college dat in 2000 is aangesteld om het kabinet en het parlement te adviseren over hoe de regeldruk in Nederland zo laag mogelijk gehouden kan worden.. Per 1 juni 2017 loopt het mandaat van Actal af. Het kabinet acht het echter noodzakelijk dat ook in de toekomst voorgenomen wet- en regelgeving op een onafhankelijke en externe wijze wordt getoetst op de doelstelling de regeldruk te verminderen. Zodoende wordt geborgd dat er voldoende aandacht blijft voor  het voorkomen van onnodige regeldruk. De wijze waarop dit zal worden ingevuld, zal de komende tijd door het kabinet in overleg met Actal nader worden uitgewerkt.

Voor het kabinet staat in ieder geval vast, dat burgers en ondernemers in deze nieuwe opzet een grotere rol krijgen dan nu reeds het geval is. Zo zal de strategische advisering over de aanpak van de bestaande regeldruk dichter bij deze doelgroepen worden bij neergelegd. Dit zorgt ervoor dat dat burgers en bedrijven meer gaan merken van de regeldrukaanpak. Zij zijn tenslotte zelf het beste in staat om aan te geven waar wetgeving wringt en op welke manier de regeldruk op een merkbare manier kan worden aangepakt. Zo dragen ze bij aan een  internationaal concurrerend ondernemers- en vestigingsklimaat. Samen met de doelgroep zal bekeken worden op welke wijze deze rol het beste vorm kan worden gegeven. 

Rijksoverheid gaat e-factureren

Om regeldruk en administratieve rompslomp verder terug te dringen, heeft het kabinet met het bedrijfsleven afgesproken dat per 1 januari 2017 alle leveranciers van de Rijksoverheid hun factuur in principe elektronisch gaan indienen. De betrokken partijen willen dat de Rijksoverheid deze voortrekkersrol vervult om zo e-factureren in Nederland definitief op de kaart te zetten en te zorgen dat bedrijven en medeoverheden versneld op e-factureren overgaan. Want e-factureren is de toekomst. Het is sneller, gemakkelijker, nauwkeuriger en scheelt de ondernemers veel administratie. Bovendien kunnen partijen hiervan ook financieel profiteren. Uit onderzoek van Deloitte is gebleken dat als Nederland versneld overstapt op e-factureren, bedrijven op termijn jaarlijks 1,2 miljard euro besparen. Alle partijen die hierbij betrokken zijn onderkennen dat zo’n mijlpaal noodzakelijk is. 

Categorie:
Provincie: