maandag, 5. december 2016 - 15:58 Update: 05-12-2016 16:23

FNV: 'Scheepsbouwer IHC betaalt uitzendkrachten veel te weinig'

FNV: 'Scheepsbouwer IHC betaalt uitzendkrachten veel te weinig'
Kinderdijk

Scheepsbouwer IHC uit Kinderdijk betaalt de uitzendkrachten op de scheepswerf structureel te weinig. Een uitzendkracht is voor IHC 26 procent goedkoper dan een medewerker in vaste dienst. Het verschil via onderaannemers loopt op tot 31,5 procent, zo blijkt maandag uit FNV-onderzoek.

Marry van der Stel, bestuurder FNV Metaal: ‘IHC bespaart bewust op personeelskosten. Niet alleen de uitzendkrachten lopen daardoor veel geld mis, maar ook worden collega's concurrenten van elkaar. Aan deze race naar beneden moet zo snel mogelijk een eind gemaakt worden.’

Misbruik

Voor gelijk werk moet gelijk loon worden betaald. Dat is zo geregeld in de cao Metalektro. Dat betekent dat uitzendkrachten hetzelfde loon en gelijke toeslagen horen te ontvangen als vaste medewerkers. In de praktijk gebeurt dat echter niet, zo blijkt uit het FNV-onderzoek waarbij de loonstrookjes van de werknemers op de werf zijn vergeleken. 

Van der Stel: ‘De lonen uit de cao Metalektro worden niet betaald, de toeslagen voor zwaar werk krijgen uitzendkrachten al helemaal niet en ook liggen de lonen onder de hogere loonschalen van IHC. Als je als uitzendkracht ook nog in een te lage functie bent ingedeeld en je geen extra vergoedingen krijgt voor zwaar werk, loopt het verschil nog verder op.’

Verdringing echte banen

Als lonen voor gelijk werk niet gelijk liggen, worden werknemers elkaars concurrenten in plaats van elkaars collega’s. Het is dan voor een bedrijf gunstiger om echte banen te schrappen en uitzendkrachten aan het werk te houden. Ook IHC doet mee aan deze race naar beneden en dat gebeurt ook bij IHC. 

Voor werk dat tot de ‘core business’ behoort van de werf, worden onderaannemers ingehuurd die met grote groepen uitzendkrachten komen. Echte banen maken daardoor plaats voor uitzendwerk, voor structureel werk. 

Marry van der Stel: ‘IHC gebruikt contracting als een schijnconstructie om beloningsafspraken te omzeilen. Bij de huidige reorganisatie waarbij banen dreigen te verdwijnen, moet eerst de flexibele schil worden afgebouwd, voordat er gedwongen ontslagen gaan vallen.’

Gemis voor de schatkist

Opvallende uitkomst uit het onderzoek is het verschil van betaling tussen Nederlandse en buitenlandse uitzendkrachten. Waar Nederlandse uitzendkrachten qua uurloon nog redelijk worden beloond, krijgen buitenlandse uitzendkrachten een veel lager uurloon. Ook draagt IHC voor hen veel minder premies af, waardoor de Nederlandse schatkist geld misloopt.

Dit komt door het gebruik van constructies via de zogenoemde ET- en de A1-regeling. Met een ET-regeling verrekenen uitzendbureaus de extra kosten die een buitenlandse werknemer maakt voor verblijfs- en reiskosten naar het land van herkomst met het brutoloon. Hierdoor is het brutoloon waarover premies worden betaald, kunstmatig lager. Het is een ‘subsidie’ om werknemers van ver weg goedkoper te maken dan werknemers uit de omgeving.

Met een A1-verklaring is het toegestaan om sociale premies af te dragen in het land van herkomst. Dit moet ervoor zorgen dat werknemers die tijdelijk in Nederland werken, hun sociale rechten behouden. Buitenlandse uitzendbureaus hoeven door de regelgeving in die landen aanmerkelijk minder premies af te dragen. Daardoor zijn buitenlandse uitzendkrachten 30 tot 40 procent goedkoper.

Gelijk werk, gelijk loon

De FNV wil afspraken maken over gelijk loon voor gelijk werk en blijft toezien op de naleving van gemaakte afspraken. Ook dringt de FNV er bij de overheid, politiek en werkgevers op aan om verdringing van echte banen tegen te gaan en het gebruik van allerlei constructies in te dammen voor de toekomst van een gezonde metaalindustrie voor Nederland.

Categorie:
Provincie: