woensdag, 14. december 2016 - 8:20 Update: 14-12-2016 8:25

22 duizend naturalisaties in 2015

22 duizend naturalisaties in 2015
Foto: Archief FBF
Den Haag

In 2015 hebben 22 duizend personen door naturalisatie de Nederlandse nationaliteit verkregen. Dat waren er 5 duizend minder dan het jaar ervoor. Dat meldt CBS.

Ten opzichte van 2014 naturaliseerden vooral minder Turken, Marokkanen en mensen uit vluchtelingenlanden zoals Afghanistan, Irak en Iran.
Het Nederlanderschap door naturalisatie wordt op verzoek verleend aan niet-Nederlanders die dat aanvragen en aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zo moet men ingeburgerd zijn en hier al minstens vijf jaar, of drie jaar als men met een Nederlander trouwt, wonen.

Minder Marokkanen en Turken genaturaliseerd

Van een derde van de personen die in 2015 Nederlander werden door naturalisatie, was hun vorige nationaliteit onbekend. Er naturaliseerden 1,7 duizend Marokkanen en 900 Turken. Dat zijn daarmee nog steeds de belangrijkste nationaliteiten, maar dat aantal loopt al enige jaren terug. Andere getalsmatig belangrijke groepen zijn voormalige Sovjetburgers, Irakezen (beide 900) en Chinezen (700 en een van de weinige groepen waarbij een stijging plaatsvindt).

Meeste inwoners hebben Nederlandse nationaliteit

Op 1 januari 2016 had 95 procent van de bijna 17 miljoen inwoners de Nederlandse nationaliteit. Ruim 900 duizend mensen hadden een andere nationaliteit, ruim de helft daarvan had een nationaliteit van een van de lidstaten van de Europese Unie. Voor een groot deel zijn dat Polen (110 duizend), maar ook Duitsers (72 duizend), Britten (44 duizend) en Belgen (31 duizend). Vanwege het vrije verkeer van personen en diensten heeft het voor EU-onderdanen nauwelijks voordeel tot Nederlander te naturaliseren. Overige niet-Nederlanders hebben hier veel meer belang bij. Zo is het aantal personen met de Turkse nationaliteit sinds 1996 gehalveerd tot 75 duizend terwijl het aantal Marokkanen in deze periode met meer dan 100 duizend personen afnam tot 42 duizend.

Dubbele nationaliteit niet meer geregistreerd

Naast de Nederlandse nationaliteit kunnen mensen ook nog een of meerdere andere nationaliteiten hebben. Deze worden echter niet meer geregistreerd sinds in 2014 de nieuwe wet Basisregistratie Personen (BRP) is ingevoerd. Op het laatste meetmoment, 1 januari 2014, waren er 1,3 miljoen Nederlanders met een of meer andere nationaliteiten

Categorie:
Tag(s):