maandag, 6. maart 2017 - 8:06 Update: 06-03-2017 8:15

Verschuiving werk naar minder ICT-intensieve branches

Verschuiving werk naar minder ICT-intensieve branches
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Den Haag

In branches waarin ICT-kosten meer dan 3 procent uitmaken van de totale productiekosten, kromp de werkgelegenheid tussen 2001 en 2015 met 1,3 procent.

In bedrijfstakken die minder leunen op ICT groeide deze met 5,6 procent. In welke mate de ICT-intensiteit de werkgelegenheidsontwikkeling in de verschillende sectoren ook echt verklaart, kan op basis van deze cijfers echter niet worden vastgesteld. Dat meldt het CBS op basis van een vandaag verschenen nieuwe analyse in de reeks De Nederlandse economie.

Terwijl de totale investeringen vrijwel gelijk bleven namen die in ICT tussen 2001 en 2015 sterk toe. Bedrijven investeerden meer dan dubbel zoveel in computer- en telecommunicatieapparatuur en 80 procent meer in software. Het werd aantrekkelijker om in ICT te investeren omdat de kosten van ICT daalden, ook in vergelijking met de prijs van arbeid.

Financiële sector gebruikt ICT het meest intensief

Branches waar de kosten van de inzet van ICT meer dan 3 procent uitmaken van de productiekosten gelden in de CBS-analyse als ICT-intensief. Van deze groep maken bedrijven in de financiële sector het meest gebruik van computertechnologie, gevolgd door de mediasector en de elektrische-apparatenindustrie. Voorbeelden van branches die ICT-luw zijn, zijn de delfstoffenwinning en de agrarische sector.

Stijging werkgelegenheid in ICT-luwe sectoren als de zorg

De afgelopen jaren verschuift de werkgelegenheid richting bedrijfstakken die minder intensief gebruikmaken van ICT, zoals de zorg. In deze bedrijfstakken steeg de werkgelegenheid tussen 2001 en 2015 met 5,6 procent. In ICT-intensieve branches daalde de werkgelegenheid juist met 1,3 procent, vooral door een krimp in de financiële sector en de groot- en detailhandel. De stijging in de ICT-luwe sector betrof 170 duizend arbeidsjaren en de daling in de ICT-intensieve sector betrof 40 duizend arbeidsjaren oftewel voltijdequivalenten. De werkgelegenheid in beide sectoren tezamen nam tussen 2001 en 2015 dus toe. Met name hoogopgeleiden lijken hiervan te profiteren.

Hogere beloning in ICT-intensieve branches

De beloning van arbeid is gemiddeld hoger in ICT-intensieve branches. In 2015 was daar de beloning van arbeid gemiddeld 33 euro per uur, tegen 28 euro bij de ICT-luwe. Dat verschil van 5 euro per uur is tussen 2001 en 2015 vrijwel gelijk gebleven.

ICT-intensieve branches vergroten voorsprong productiviteit

ICT-intensieve bedrijfstakken zijn gemiddeld ook productiever. Dit verschil met de ICT-luwe tegenhangers is tussen 2001 en 2015 zelfs groter geworden. De productiviteit in ICT-intensieve bedrijfstakken groeide 21,3 procent, tegen 6,5 procent in bedrijfstakken die minder gebruikmaken van computertechnologie.

Hogere lonen en productiviteit in ICT-producerende sector

Een derde, kleinere groep bedrijven houdt zich bezig met de productie van ICT (-goederen en -diensten) en is goed voor circa 3 procent van de totale werkgelegenheid. Deze groep bedrijven profiteerde van de toenemende vraag naar ICT. De werkgelegenheid in deze sector steeg met 6,8 procent en dit ging samen met een stijging van de arbeidsproductiviteit van 61 procent. De beloning in deze sector ligt gemiddeld op 40 euro per uur. Dat is hoger dan in de andere sectoren en dit verschil is in de jaren van 2001 tot en met 2015 licht toegenomen.