donderdag, 15. augustus 2019 - 9:19 Update: 15-08-2019 9:43

CPB: Nederlandse economische groei valt in 2020 terug tot 1,4%

amsterdam-centrum-winkels
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Den Haag

De Nederlandse economische groei valt in 2020 door de economisch gure wind uit het buitenland terug. Dit blijkt uit de donderdag gepubliceerde Augustusraming 2020 concept Macro Economische Verkenning 2020 (cMEV) van het Centraal Planbureau (CPB).

Koopkrachtontwikkeling positief

'De werkloosheid bereikt zijn laagste punt in 2019, maar blijft volgend jaar nog steeds uitzonderlijk laag. De koopkracht ontwikkelt zich in 2020 positief door de stijging van de reële lonen en in iets mindere mate door de beleidsmaatregelen. Er blijft een overschot op de overheidsbegroting, maar dit overschot wordt wel minder groot', aldus het CPB. 

Ontwerpbegroting 2020

Deze raming vormt voor het kabinet het startpunt voor de afrondende besluitvorming over de ontwerpbegroting 2020, inclusief de besluitvorming over de koopkracht volgend jaar. Op Prinsjesdag (dinsdag 17 september 2019) wordt de Macro Economische Verkenning 2020 (MEV) gepubliceerd, waarin de uiteindelijke raming wordt toegelicht en een gedetailleerde analyse wordt gegeven van de Nederlandse economische situatie.

'De vaart gaat er uit'

Laura van Geest, directeur CPB: 'Het omslagpunt van de conjunctuur ligt achter ons. De vaart gaat eruit. De werkloosheid blijft laag, maar de werkgelegenheidsgroei vlakt flink af, zeker in de marktsector. De Nederlandse economie moet het vooral hebben van de binnenlandse bestedingen, de export lijdt onder de fall out van ontwikkelingen in het buitenland.'

Einde daling werkloosheid

De arbeidsmarkt blijft krap. De afzwakking van de productiegroei komt het eerst tot uitdrukking in een lagere stijging van de arbeidsproductiviteit. In 2020 zakt  de werkgelegenheidsgroei in bij een aanhoudende stijging van het arbeidsaanbod. Dit leidt ertoe dat er een einde komt aan de daling van de werkloosheid.

Bedreigingen Nederlandse economie

De niet-geringe neerwaartse risico’s voor de economie zijn verder toegenomen. Het Amerikaanse handelsbeleid plus de reacties daarop, de toegenomen kans op een chaotische Brexit en de politieke ontwikkelingen in Italië zijn belangrijke bedreigingen voor de Nederlandse economie.

Categorie:
Tag(s):