donderdag, 8. juni 2023 - 10:06 Update: 08-06-2023 13:02

CBS: In jaar tijd flinke toename bezorgdheid over financiële toekomst

portemonnee-geld
Foto: Archief EHF
Den Haag

In 2022 maakte 29 procent van de volwassenen zich veel zorgen over hun financiële toekomst. Dit is een flinke stijging ten opzichte van 2021 toen nog 23 procent van de volwassenen zich zorgde maakte. Dit meldt het CBS donderdag.

Meting sinds 2013

Het CBS meet de bezorgdheid over de financiële toekomst van volwassenen sinds 2013. Toen was het aandeel nog 32 procent. Dit daalde vervolgens tot 23 procent in 2021. 'Met name jongeren en alleenstaande ouders maken zich veel zorgen over hun toekomstige financiële situatie', aldus het CBS op basis van nieuwe cijfers van het onderzoek Sociale samenhang en welzijn.

Financiële zorgen nemen af met leeftijd

Van de 18- tot 25-jarigen maakte vorig jaar 36 procent zich veel zorgen over de toekomstige, financiële situatie. Onder elke volgende leeftijdsgroep neemt dit aandeel af, tot 23 procent onder 75-plussers; zij maakten zich het minst vaak zorgen over hun financiële toekomst.

Tevredenheid

Daarnaast is er gevraagd naar de tevredenheid met de huidige financiële situatie. Naarmate de ondervraagden ouder zijn is de tevredenheid over deze financiële situatie groter. Van de 18- tot 25-jarigen is 71 procent tevreden met de huidige financiën, van de 75-plussers is dat 86 procent. Mannen en vrouwen zijn gemiddeld even vaak tevreden over hun huidige financiële situatie, maar meer vrouwen dan mannen hebben veel zorgen over hun financiële toekomst.

Minder inkomen, meer zorgen

Naarmate het inkomen van mensen hoger is, zijn ze minder bezorgd over hun toekomstige financiële situatie. Van de volwassenen in de 1e kwartielgroep (de 25 procent laagste huishoudensinkomens gaf 40 procent in 2022 aan zich veel zorgen te maken over hun toekomstige financiële middelen. Dat is dubbel zoveel als onder degenen uit de 4e kwartielgroep (hoogste huishoudensinkomens). Voor alle inkomensgroepen gold dat meer mensen zich zorgen maakten dan in 2021, maar de toename is het sterkst bij de twee middelste inkomensgroepen.

Alleenstaande ouders meeste zorgen

Alleenstaande ouders maakten zich in 2022 vaker veel zorgen over hun toekomstige financiële situatie dan alleenstaanden zonder kinderen: ruim 40 procent tegen ruim 30 procent. Ook als rekening wordt gehouden met verschillen in leeftijd en inkomen tussen deze twee groepen, maken alleenstaande ouders zich nog steeds vaker zorgen dan alleenstaanden (zonder kinderen).

Verschillen bij wel of geen kinderen

Van de volwassenen die een huishouden vormen met een partner (zowel met als zonder kinderen), maakt 26 procent zich veel zorgen over hun toekomstige financiën. Als echter rekening wordt gehouden met verschillen in leeftijd en inkomen tussen deze twee groepen, maken volwassenen met een partner en met kinderen zich minder vaak zorgen dan de groep zonder kinderen.

Woningeigenaren minder bezorgd

Mensen met een eigen koopwoning zien hun financiële toekomst minder vaak somber in (24 procent) dan huurders. Van de huurders met huurtoeslag maakte 41 procent zich in 2022 veel zorgen over hun financiële toekomst. Voor huurders zonder huurtoeslag lag dat aandeel op 36 procent.

Categorie:
Provincie: