donderdag, 14. april 2016 - 12:38 Update: 15-04-2016 13:41

IGZ stelt UMC Utrecht onder verscherpt toezicht

Inspectie stelt Universitair Medisch Centrum Utrecht onder Verscherpt Toezicht
Foto: fbf archief
Utrecht

De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft het Universitair Medisch Centrum Utrecht per 6 april 2016 voor een periode van maximaal zes maanden onder verscherpt toezicht gesteld. De inspectie is van mening dat de voorgenomen koers van de raad van bestuur versneld moet worden ingezet.

De Inspectie voor de Gezondheidszorg vindt dat het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU) de misstanden niet snel genoeg onder controle heeft. Aanleiding tot het verscherpen van het toezicht, is de commotie die is ontstaan toen de omstreden KNO-chirurg weer aan het werk ging. Het bestuur informeerde de Inspectie hier niet over, ondanks het feit dat het ziekenhuis al onder toezicht stond en er zeer regelmatig contact was tussen Inspectie en ziekenhuisbestuur. Dit schrijft zorgvisie.nl donderdag.

De inspectie wil verder, met inachtneming van de verantwoordelijkheden van de raad van bestuur en raad van toezicht, de ontwikkelingen ten aanzien van kwaliteit en veiligheid van zorg nauwgezet kunnen volgen.

Sinds november 2015 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (inspectie) het toezicht op het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC Utrecht) geïntensiveerd. Aanleiding daarvoor waren gebeurtenissen op de afdelingen Keel-, Neus- en Oorheelkunde (KNO) en Hoofd-Hals Chirurgische Oncologie (HHCO) van het UMC Utrecht en hetgeen daarover naar buiten is gekomen in de uitzending van Zembla van 4 november 2015.

De inspectie heeft onderzoek ingesteld naar de kwaliteit en veiligheid van de zorg op de afdelingen KNO en HHCO en ook breder binnen het UMC Utrecht. De inspectie wordt in dit onderzoek bijgestaan door een externe commissie.

Directe aanleiding voor Verscherpt Toezicht is het handelen van de raad van bestuur in de afgelopen periode en met name de communicatie van het ziekenhuis richting de inspectie rond de werkhervatting van een arts die sinds november was vrijgesteld van directe patiëntenzorg. De inspectie heeft vertrouwen in de ingezette koers, maar is van mening dat deze sneller moet worden doorgevoerd en volgt dit nauwgezet.

Met het instellen van verscherpt toezicht blijft de inspectie nauwkeurig volgen of de raad van bestuur de noodzakelijke stappen zet bij het herstellen van het vertrouwen in de kwaliteit en veiligheid van zorg binnen het UMC Utrecht.

De inspectie zal binnen de periode van verscherpt toezicht aangekondigde en onaangekondigde bezoeken brengen en verwacht van de raad van bestuur maandelijks resultaatsverslagen over de ingezette verbetermaatregelen.