vrijdag, 19. augustus 2016 - 13:32 Update: 20-08-2016 9:17

Onder kinderen tussen vijf en 15 jaar neemt groei Ritalin-gebruik af

Gebruik Ritalin bij kinderen afgenomen
Foto: Archieffoto ter illustratie FBF
Den Haag

Onder kinderen tussen de vijf en vijftien jaar heeft de groei van het aantal gebruikers van het ADHD-geneesmiddel methylfenidaat, vooral bekend onder de naam Ritalin, in 2015 al voor het tweede jaar op rij plaatsgemaakt voor een daling. Dit meldt de Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) deze week in het Pharmaceutisch Weekblad.

'Hoewel het aantal gebruikers van het ADHD-middel methylfenidaat over de hele linie nog wel toeneemt, valt die stijging de laatste jaren telkens lager uit', aldus SFK. 

Kleine toename

Nederlandse apotheken verstrekten in 2015 aan 228.000 personen één keer of vaker het ADHD-geneesmiddel methylfenidaat. Dat zijn er ‘slechts’ vijfduizend meer dan het jaar daarvoor. Niet eerder was deze toename zo klein. In de jaren rond 2010 waren jaarlijkse toenames van meer dan twintigduizend gebruikers niet ongebruikelijk, met bijbehorende groeipercentages boven de 15%. 

De huidige groei van het aantal gebruikers bedraagt 2,2%. De afnemende groei van het aantal gebruikers van methylfenidaat geldt voor alle onderzochte leeftijdsgroepen. Met uitzondering van de leeftijdsgroep van de jongste gebruikers, die tussen de vijf en vijftien jaar oud, is er nog geen sprake van een daling. 

In laatstgenoemde leeftijdscategorie waren er in 2015 drieduizend gebruikers minder dan in 2014. Er is bij deze groep zelfs voor het tweede jaar op rij sprake van een daling; een jaar eerder nam het aantal gebruikers af met vijfhonderd. 

Om deze cijfers in perspectief te plaatsen: in 2015 gebruikten 85.000 kinderen tussen de vijf en vijftien jaar methylfenidaat. Dat komt neer op 4,3% van alle kinderen in die leeftijdsgroep, ofwel in bijna iedere schoolklas is er gemiddeld één leerling die methylfenidaat gebruikt.

Meer aandacht

De daling is mogelijk het gevolg van meer (media)aandacht voor het voorschrijven van medicatie voor ADHD bij kinderen. Want in deze leeftijdsgroep daalde in 2015 niet alleen het aantal gebruikers van methylfenidaat, maar ook dat van het ADHD-middel atomoxetine (Strattera). 

Categorie:
Provincie:
Tag(s):