dinsdag, 20. september 2016 - 16:28

Basispakket wordt uitgebreid, eigen risico blijft gelijk

Basispakket wordt uitgebreid, eigen risico blijft gelijk
Foto: fbf
Den Haag

Nederland geeft elk jaar meer geld uit aan de zorg. Door succesvol beleid is de groei van de zorgkosten onder controle. De zorguitgaven in Nederland groeien komend jaar naar verwachting met 2% van 67,1 tot 68,5 miljard euro.

De zorgpremie stijgt volgens de raming van het ministerie van VWS in 2017 met ongeveer 3,50 euro per maand. Daarmee is de premie in 2017 (103 euro per maand) bijna gelijk aan de premie van 2012 (102 euro per maand), maar in 2017 is daarvoor meer en betere zorg beschikbaar. Zo zijn de laatste jaren onder andere de wijkverpleging en veel nieuwe behandelingen en nieuwe dure (onder andere oncologische) medicijnen in het pakket opgenomen. Per 1 januari 2017 worden bovendien bepaalde plastische chirurgische ingrepen, fysiotherapie bij etalagebenen en tandvervanging tot 23 jaar aan het pakket toegevoegd. De daadwerkelijke premie wordt door de zorgverzekeraars bepaald en uiterlijk in november bekend gemaakt.

De inkomensafhankelijke bijdrage die gepensioneerden, zelfstandigen en werkgevers betalen naast de premie daalt. Van 5,5% naar 5,4% voor gepensioneerden en zelfstandigen en van 6,75% naar 6,65% voor werkgevers.

Het eigen risico wordt jaarlijks automatisch aangepast aan de zorgkosten. Ondanks de uitbreiding van het pakket, blijft het eigen risico vanwege de beheerste stijging van de zorgkosten voor het eerst sinds de invoering in 2008 gelijk aan het voorgaande jaar. Het eigen risico blijft 385 euro. De maximale zorgtoeslag, de tegemoetkoming in zorgkosten voor de laagste inkomens, stijgt met ongeveer 2 euro per maand.