dinsdag, 25. oktober 2016 - 17:55 Update: 25-10-2016 17:58

Verruiming mogelijkheden tot wetenschappelijk onderzoek met kinderen

 Verruiming mogelijkheden tot wetenschappelijk onderzoek met kinderen
Foto: RVD
Den Haag

Dinsdag heeft de Eerste Kamer ingestemd met het voorstel van minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) om de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen te wijzigen.

 'Hiermee is voorlopig een eind gekomen aan 10 jaar parlementair en maatschappelijk debat', meldt het ministerie van VWS dinsdagavond.

Toekomstige patiënten

'De wijziging betekent een verruiming van de mogelijkheden om onderzoek te doen met kinderen en meerderjarige wilsonbekwamen. Het gaat om onderzoek dat niet direct ten goede komt aan de proefpersoon zelf, maar wel in het belang is van toekomstige patiënten', aldus het ministerie. 

Voorwaarde is dan dat de belasting hooguit minimaal meer mag zijn dan de op dat moment gangbare standaard behandeling. Bijvoorbeeld een extra buisje bloed afnemen, een scan maken of een biopt nemen.

Minister Schippers is blij met deze verruiming: “Het gaat bijvoorbeeld om onderzoek naar nieuwe behandelingen voor ernstig zieke kinderen. Dit kan perspectief bieden voor toekomstige patiënten en het geeft wetenschappers meer ruimte in hun zoektocht naar innovatieve therapieën”.

Toetsing vooraf

De verruiming was bepleit door onderzoekers en de centrale commissie mensgebonden onderzoek, en wordt gesteund door artsen en patiëntenverenigingen. Onderzoeksvoorstellen worden vooraf getoetst door een medisch-ethische commissie. 

Essentieel is ook dat proefpersonen goed worden geïnformeerd en instemmen met deelname. Vanaf 16 jaar mag een kind zelfstandig besluiten om mee te werken. Tot die leeftijd en bij meerderjarige wilsonbekwamen moeten ouders of naaste familieleden altijd eerst toestemming geven.