maandag, 21. november 2016 - 15:13 Update: 21-11-2016 15:33

Beter zicht op de ziekte van Crohn via bewerkte MRI-beelden

Beter zicht op de ziekte van Crohn via bewerkte MRI-beelden
Delft

Met een nieuw ontwikkelde methode, om MRI-beelden bij de ziekte van Crohn beter te kunnen beoordelen, kan deze chronische ontsteking van darmen op termijn wellicht gerichter worden gemonitord en behandeld. Dit heeft de TU Delft maandag bekendgemaakt.

Onderzoekers Robiël Naziroglu en Frans Vos ontwikkelden van de TU Delft ontwikkelden de methode. Naziroglu promoveert vandaag op dit onderwerp aan de TU Delft.

Gerichter

Medische beeldbewerkingstechnieken zijn onmisbaar geworden bij het beoordelen van allerlei aandoeningen. Onderzoeker Robiël Naziroglu bestudeerde de toepassing van beeldbewerkingstechnieken om de ziekte van Crohn beter te kunnen beoordelen en daarmee in principe gerichter te kunnen behandelen. 

De afdeling Imaging Physics van de faculteit Technische Natuurwetenschappen van de TU Delft is al jaren actief op het gebied van betere beeldvormende technieken voor onder meer de darmen, zoals het in kaart brengen van poliepen.

700.000 Europese patiënten

De ziekte van Crohn is een chronische ontstekingsziekte in het maag-darmkanaal die relatief vaak voorkomt in de Westerse wereld. In Europa alleen al lijden zo’n 700.000 mensen aan deze ziekte. ‘De ziekte kenmerkt zich door regelmatige afwisselingen tussen actieve en minder actieve fases’, zegt Naziroglu. 

‘Het is dus heel belangrijk om naast het bestaan van de ziekte, ook de activiteit te bepalen. Deze ziekteactiviteit kan worden opgedeeld in verschillende scoreniveaus en elk scoreniveau heeft een ander behandelplan. Dit zogenoemde graderen van de activiteit van de ziekte van Crohn, is dus belangrijk voor de monitoring van de ziektevoortgang, het bepalen van de behandelstrategie en of deze aanslaat.’

Imperfect 

‘Idealiter is zo’n score voor de ziekteactiviteit objectief, reproduceerbaar, kwantitatief, niet-invasief en volledig. Maar op dit moment worden er helaas nog imperfecte scoresystemen gebruikt, die zijn gebaseerd op onder andere endoscopie en MRI. Het doel van het VIGOR++ project, waar mijn onderzoek deel van uitmaakt, was het ontwikkelen van een beter scoringssysteem door zowel te kijken naar handmatig als automatisch verkregen MRI-metingen.’

Complex

Dat is nog niet zo makkelijk. ‘Darmen zijn namelijk vrij complex, ook geometrisch. De segmentatie (opdeling) van het darmwand is een cruciale stap in het automatisch bepalen van de ziekte van Crohn-activiteit uit MRI-beelden, maar is dus ook lastig. Ik heb daarom een algoritme ontwikkeld dat goed met de complexiteit van de darmen om kan gaan, door gebruik te maken van voorkennis van de inhoud van de darmen en van kennis van de omliggende anatomie.’

Testen

De methode is ontwikkeld op beelden van 27 patiënten met de ziekte van Crohn en vervolgens getest op 120 patiënten. ‘Onze semi-automatische methode blijkt ons in staat te stellen om zeer reproduceerbare omlijningen en diktemetingen te verkrijgen van actief-zieke stukken darmwand. 

VIGOR++-systeem

In het VIGOR++-systeem  werd verder een methode ontwikkeld om de ziekteactiviteit te scoren en te valideren aan de hand van endoscopie. Het systeem werd tevens vergeleken met andere state of the art MRI scoringssystemen en bleek daarbij goed te presteren: de reproduceerbaarheid bleek een stuk hoger te zijn.’  

Ziekenhuizen 

Naziroglu werkte in zijn onderzoek nauw samen met artsen, onder meer van het AMC. In hoeverre, en op welke termijn, de medische wereld zijn methode zal toepassen is vooralsnog onduidelijk. ‘De methode moet zeker nog verder worden getest en ontwikkeld voordat deze op grote schaal in de praktijk kan en zal worden toegepast maar ik denk dat deze nieuwe methode veelbelovend is te noemen.’ 

Provincie: