woensdag, 12. april 2017 - 19:52 Update: 14-04-2017 14:19

Aantal comazuipers vorig jaar met 15 procent gedaald

Aantal ziekenhuisopnames comazuipers gedaald
Foto: Archief Sxc
Delft

Ouders worden steeds strenger bij het gebruik van alcohol door jongeren onder de 18 jaar. Van de jongeren die in 2016 in een ziekenhuis werden opgenomen als gevolg van alcoholgebruik gaf 56% aan dat hun ouders geen toestemming geven om alcohol te drinken.

Kinderarts Nico van der Lely van het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft is blij met deze trend: 'Sinds 2012 geven steeds minder ouders toestemming om alcohol te drinken. Steeds meer ouders zijn zich bewust van de risico’s van alcoholgebruik voor bijvoorbeeld de hersenontwikkeling van hun kinderen. De komende jaren wil ik deze bewustwording verder laten groeien en daarom zal ik me, in overleg met politie en justitie, naast de ouders ook meer gaan richten op sportverenigingen en het onderwijs.'

Aantal ziekenhuisopnames gedaald

In 2016 zijn er 791 jongeren onder de 18 jaar opgenomen in een ziekenhuis als gevolg van alcoholgebruik. Vergeleken met 2015 is dit een daling van 15% (totaal 931 in 2015). Het aantal ziekenhuizen dat de cijfers heeft doorgegeven is echter ook lager, waardoor niet zeker te zeggen is dat het aantal opgenomen jongeren ook daadwerkelijk is gedaald. Van een stijgende trend lijkt in elk geval niet langer sprake te zijn. 

Bij 550 van de 791 opgenomen jongeren was er sprake van overmatig alcoholgebruik met een alcoholvergiftiging (intoxicatie) als gevolg. In 2015 werden er nog 713 jongeren opgenomen vanwege een alcoholvergiftiging. Het aantal alcoholvergiftigingen bij minderjarigen is daarmee terug op het niveau van 2014. 

Alcoholopnames betreffen bijna evenveel meisjes als jongens van gemiddeld 15,5 jaar

Van de 791 alcoholopnames in ziekenhuizen was 52% jongen en 48% meisje. Hun gemiddelde leeftijd bedroeg 15,5 jaar. Deze verhouding en de gemiddelde leeftijd zijn sinds 2010 nagenoeg gelijk. Er worden wel minder 10- tot 14-jarigen in de ziekenhuizen gepresenteerd.

Uit de registratie blijkt dat de in 2016 opgenomen jongeren een alcoholpromillage hadden van gemiddeld 1,99 promille. Gemiddeld waren de jongeren, net als in voorgaande jaren, drie uur buiten bewustzijn. De meeste jongeren gaven aan sterke drank (inclusief likorettes) te hebben gedronken, gevolgd door bier, mixdranken en wijn. 

Categorie:
Provincie: