woensdag, 7. juni 2017 - 17:16 Update: 08-06-2017 22:02

Speciale opvangtafel geeft te vroeg geboren baby's mogelijk een betere start

Speciale opvangtafel te vroeg geboren baby geeft betere start
Foto: LUMC
Leiden

Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) heeft een speciale tafel ontwikkeld om te vroeg geboren baby’s direct na de geboorte acute zorg te kunnen bieden zonder de navelstreng eerst door te knippen. Dit heeft het LUMC woensdag bekendgemaakt.

Uitstellen afnavelen onderzocht

Binnenkort start in meerdere ziekenhuizen een onderzoek om te testen of het uitstellen van het afnavelen, door inzet van de tafel, deze kwetsbare baby’s een betere start geeft.

Concord

De opvangtafel, die de toepasselijke naam 'Concord' kreeg, wat letterlijk 'met navelstreng' betekent, maakt het mogelijk een pasgeborene dichtbij de moeder en aan de navelstreng op te vangen en te stabiliseren. Neonatoloog Arjan te Pas: 'Concord is een opvangtafel die heel dicht bij moeder staat en die voorzien is van alles wat er nodig is om een te vroeg geboren baby adequaat op te vangen. Hierdoor is er geen haast en kan er rustig gewacht worden met afnavelen totdat de ademhaling goed op gang is gekomen.'

Betere doorbloeding

In de huidige situatie wordt heel even gewacht met afnavelen, maar daarna moet de te vroeg geboren baby snel worden geholpen met het op gang komen van de ademhaling. Om de baby naar een reanimatietafel te brengen, knippen artsen eerst de navelstreng door. Met Concord is dit nu niet meer nodig. 'Het wachten met afnavelen tot de ademhaling goed op gang is gekomen, geeft een betere doorbloeding bij de kwetsbare pasgeborene', legt Te Pas uit. 

Eerste contact met moeder

In een eerdere studie zagen Te Pas en zijn collega’s al dat de tafel door zowel artsen als ouders goed werd ontvangen. 'Het was even wennen voor de artsen, maar ze zijn enthousiast omdat ze de baby nu goed kunnen stabiliseren zonder de potentiële voordelen te missen van wachten met afnavelen. Ouders zijn ook enthousiast, want hun baby wordt niet direct na geboorte gescheiden van moeder, maar blijft dichtbij zodat het belangrijke eerste contact kan worden gemaakt.'

Start up-bedrijf

De volgende stap is om de manier van werken met Concord te vergelijken met de standaard manier, waarbij de te vroeg geboren baby eerst wordt afgenaveld en daarna wordt gestabiliseerd. De onderzoekers willen weten of wachten met afnavelen de kans op bijvoorbeeld hersenschade of overlijden van de baby beïnvloedt. 

Neonatoloog Te Pas

De tafel is ontworpen op initiatief van neonatoloog Te Pas, in samenwerking met Frans Klumper van de afdeling Verloskunde. Alex Vernooij deed de technische productontwikkeling. Om verder onderzoek met meerdere centra mogelijk te maken en om Concord wereldwijd te vermarkten, is met Luris, onder begeleiding van NLC – The Healthtech Incubator, het start up-bedrijf Concord Neonatal BV opgezet, zodat mogelijk in de toekomst jaarlijks miljoenen te vroeg geboren baby’s deze verbeterde zorg kunnen ontvangen.

Categorie:
Provincie: