zaterdag, 16. mei 2020 - 19:42 Update: 16-05-2020 19:43

230 kinderen in Europa getroffen door ontstekingsziekte die mogelijk gelinkt is aan coronavirus

230 kinderen in Europa getroffen door ontstekingsziekte die mogelijk gelinkt is aan coronavirus
Foto: Archief FBF
Stockholm

Verschillende landen die getroffen zijn door de pandemie van coronavirusziekte (COVID-19) hebben recentelijk gevallen gemeld van kinderen die op de intensive care werden opgenomen vanwege een zeldzaam pediatrisch inflammatoir multisysteem syndroom (PIMS). Zo bevestigt het Europese centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) in Stockholm.

De aanwezige tekenen en symptomen zijn een combinatie van die voor de ziekte van Kawasaki (KD) en het toxisch-shocksyndroom (TSS) en worden onder andere gekenmerkt door koorts, buikpijn en cardiale betrokkenheid. Een mogelijke tijdelijke associatie met SARS-COV-2-infectie is verondersteld omdat sommige kinderen die werden getest op SARS-CoV-2-infectie ofwel positief waren door polymerasekettingreactie (PCR) of serologie.

In totaal zijn ongeveer 230 vermoedelijke gevallen van dit nieuwe pediatrische inflammatoire multisysteem-syndroom dat tijdelijk geassocieerd is met SARS-CoV-2-infectie (PIMS-TS) gemeld in EU / EER-landen en het VK in 2020, waaronder twee dodelijke slachtoffers, één in het VK en een in Frankrijk. Deze gevallen worden nader onderzocht. Tot dusver hebben epidemiologische studies aangetoond dat kinderen minder door COVID-19 lijken te worden beïnvloed. Slechts 2,1% van alle door het laboratorium bevestigde COVID-19-gevallen die aan The European Surveillance System (TESSy) werden gemeld, bevonden zich in de leeftijdsgroep tussen 0 en 14 jaar.

Tot op heden is er nog geen verband vastgesteld tussen SARS-CoV-2-infectie en deze nieuwe klinische entiteit van multisysteemontsteking, hoewel een verband plausibel lijkt. Momenteel wordt het risico als volgt beoordeeld:

Het algehele risico van COVID-19 bij kinderen in de EU / EER en het VK wordt momenteel als laag beschouwd, op basis van een lage waarschijnlijkheid van COVID-19 bij kinderen en een matige impact van een dergelijke ziekte.
Het algehele risico van PIMS-TS bij kinderen in de EU / EER en het VK - wordt als laag beschouwd, gebaseerd op een zeer lage waarschijnlijkheid van PIMS-TS bij kinderen en een hoge impact van een dergelijke ziekte.

Hoewel het klinische beheer van deze kinderen absolute prioriteit heeft, zou het verzamelen van gegevens uit EU / EER-lidstaten en het VK de kennis voor deze zeldzame aandoening versterken en een betere analyse van deze gevallen mogelijk maken. Een analyse van surveillancegegevens kan de incidentie van KD / PIMS verduidelijken en de meest getroffen leeftijdsgroepen en risicofactoren voor beide aandoeningen identificeren.

Het ECDC is met de EU / EAA-lidstaten en het VK overeengekomen om PIMS op te nemen als mogelijke complicatie die moet worden gemeld voor COVID-19-bewaking op EU-niveau. Onderzoeksinspanningen moeten gericht zijn op a) het bepalen van de rol van SARS-CoV-2 in de pathogenese van PIMS-TS en b) het beantwoorden van andere belangrijke resterende vragen.

Risicocommunicatie is nodig om de medische gemeenschap bewust te maken van PIMS-TS en ouders en verzorgers te informeren over tekenen en symptomen. Het belang van tijdig contact met een gezondheidswerker moet worden benadrukt. Risicocommunicatie moet benadrukken dat PIMS-TS een zeldzame aandoening is en dat de mogelijke link met COVID-19 niet is vastgesteld of niet goed wordt begrepen, aldus het ECDC.

Lees alles over:
Categorie:
Provincie: