donderdag, 8. oktober 2020 - 12:36 Update: 08-10-2020 12:45

Toestroom COVID-19 patiënten, UMC Utrecht schaalt deel reguliere zorg af

Foto van verpleegsters in overleg | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Utrecht

Het UMC Utrecht gaat, vanwege de snelle en grote toestroom van COVID-19 patiënten in de regio Utrecht, een deel van de reguliere zorg afschalen. 'Dat is nodig om personeel beschikbaar te hebben voor de opvang van coronapatiënten', zo heeft het ziekenhuis laten weten.

Medisch verantwoord afschalen

In eerste instantie schaalt het UMC Utrecht 15% af, maar gezien de snel oplopende besmettingen en ziekenhuisopnamen is de verwachting dat dit percentage snel zal worden verhoogd. Het gaat dan om reguliere en planbare zorg. Het afschalen gebeurt zo zorgvuldig mogelijk en alleen als het medisch verantwoord is om een behandeling uit te stellen. Waar mogelijk wordt de zorg op afstand verleend.

Keuze maken

'Voor onze patiënten die soms al een tijd wachten op een behandeling is dit een erg vervelende keuze die we noodgedwongen moeten maken. De werkdruk is hoog en om goede en veilige zorg te leveren moeten wij op dit moment deze keuze maken. Om ervoor te zorgen dat we zoveel mogelijk coronapatiënten kunnen opvangen, kijken we per patiënt heel zorgvuldig of het uitstellen van zorg medisch verantwoord is', aldus voorzitter raad van bestuur Margriet Schneider.

Medisch urgente zorg gaat altijd door

Patiënten die spoedeisende hulp nodig hebben kunnen altijd in het UMC Utrecht terecht. De zorg gaat ook door voor patiënten waarbij een behandeling of operatie noodzakelijk is. Daarbij kan het gaan om patiënten met kanker die een bestraling of chemokuur nodig hebben. Maar ook om mensen die een hartoperatie of psychiatrische behandeling nodig hebben. Behandelingen die zonder blijvende schade uitgesteld kunnen worden, zoals een nieuwe heup of knie, stellen we als dat mogelijk is uit.

Medische klachten blijven melden

Margriet Schneider: 'Als patiënten gezondheidsklachten hebben, moeten zij dat blijven melden bij de huisarts of het ziekenhuis. Dat is heel belangrijk.'

Zorg op afstand

Tijdens de eerste golf is er veel zorg verleend op afstand. Dat blijven we doen, waar mogelijk worden de consulten door de arts via de telefoon of video verzorgd. We hebben gemerkt dat veel patiënten dit als prettig ervaren.

Lees alles over:
Categorie:
Provincie: