dinsdag, 23. februari 2021 - 11:54

Lachgas: verbod of vergunning?

Ballonnen en lachgaspatronen
Foto: DrugsDialoog
Amsterdam

Steeds meer gemeenten verbieden de verkoop en het gebruik van lachgas. Ook de rijksoverheid wil verkoop en bezit voor recreatief gebruik verbieden door lachgas op lijst II van de Opiumwet te plaatsen. In plaats van een verbod kan ook worden gekozen voor een vergunningstelsel. Daarmee wordt volgens de branche een meer realistische oplossing geboden voor de problematiek rond lachgas. Het platform DrugsDialoog.nl wil het Nederlandse publiek hierover laten meedenken. Wat is beter? Een verbod of een vergunning?

Bezoekers van DrugsDialoog.nl krijgen de mogelijkheid een oordeel te geven over de maatregel “Lachgas moet alleen verkocht worden door verantwoordelijke verkopers met een vergunning”. De beoordelingen kunnen vervolgens worden vergeleken met de meningen van een panel van experts. Drugsdialoog bundelt alle beoordelingen en argumenten en gaat vervolgens de dialoog aan met de lokale en landelijke overheid. Op die manier wil DrugsDialoog ervoor zorgen dat de meningen op het platform betrokken worden bij het Nederlandse drugsbeleid. De maatregel over lachgas is te vinden via drugsdialoog.nl of via de directe link www.drugsdialoog.nl/lachg...

Argumenten

Wim Scholten (consultant) denkt dat het “beter is om de handel in lachgas goed te reguleren. Een verbod op lachgas brengt ondergrondse handel met zich mee en dat brengt weer criminaliteit met zich mee. Dat vergt weer extra politie-inzet, maar de vraag is waar de capaciteit daarvoor vandaan moet komen. De politie is toch al overbelast.” Volgens Tom Blickman (senior project officer, Transnational Institute) zal “een verbod de handel in de clandestiniteit drukken, waardoor gebruikers eerder in aanraking komen met andere schadelijke middelen.” Michelle Bruijn (onderzoeker, Rijksuniversiteit Groningen) is van mening dat “regulering ervoor zorgt dat er controle kan komen op voorlichting, leeftijd, marketing, verkoop, kwaliteit, etc.”. En Gjalt-Jorn Peters (docent, Open Universiteit) denkt dat “als de verkoop gereguleerd wordt, er een statiegeldsysteem kan komen voor lachgaspatronen, zodat die niet meer op straat en in de natuur belanden”.

Iedere maand publiceert DrugsDialoog.nl een nieuwe maatregel ter beoordeling. Voor- en tegenstanders van het huidige drugsbeleid worden uitgenodigd deze maatregel te beoordelen aan de hand van vijf criteria: volksgezondheid, criminaliteit, economie, milieu en het imago van Nederland in het buitenland. Een vast panel van experts op het gebied van drugsbeleid maakt deel uit van het platform. Deelnemers kunnen hun eigen mening vergelijken met het oordeel van het expertpanel, zich verdiepen in andermans argumenten en op grond daarvan eventueel hun mening herzien.

Categorie:
Provincie: