dinsdag, 8. juni 2021 - 11:58 Update: 08-06-2021 20:01

Eerste ervaringen huisartsenpraktijken met online inzage patiëntendossier overwegend positief

Foto van arts met computer
Foto: PX
Utrecht

Ruim driekwart van de huisartsenpraktijk geeft aan dat zij in 2020 gestart zijn met het aanbieden van online inzage in het medisch dossier voor patiënten. Door deze korte periode van gebruik, hebben veel van hen zich nog geen mening kunnen vormen hierover. Ruim een derde van de praktijken geeft aan dat de eerste ervaringen overwegend positief zijn, maar 44% geeft ook aan dat administratieve handelingen zijn toegenomen. Ook gebruikt een groot deel van de praktijken meer ‘lekentaal’ in het patiëntendossier. Dit blijkt uit een survey-onderzoek van het Nivel, IQ healthcare en de Universiteit Maastricht dat is uitgevoerd in het kader van het OPEN-programma.

Sinds juli 2020 zijn huisartsen wettelijk verplicht om patiënten elektronische inzage in hun medische gegevens aan te bieden. Dit gebeurt voornamelijk online, met behulp van een patiëntenportaal. Het OPEN-programma helpt huisartsen(praktijken) bij online inzage voor patiënten en werkt daarbij samen met regionale coalities. In opdracht van OPEN onderzochten we, via een online vragenlijst, de eerste ervaringen met het aanbieden van online inzage en welke impact het heeft op de werkbelasting in de praktijk.

Meeste huisartsenpraktijken startten in 2020 met het aanbieden van online inzage

Bijna alle ondervraagde huisartsenpraktijken (88%) regelen de online inzage in samenwerking met het OPEN-programma. Slechts een klein deel biedt dit op eigen initiatief aan (2%) en 10% van de praktijken past geen online inzage toe, maar geeft aan dat wel van plan te zijn. Ruim driekwart van de praktijken die online inzage aanbieden, is in 2020 gestart.

Veel huisartsenpraktijken hebben zich nog geen mening gevormd over online inzage, de rest is overwegend positief

Een groot aantal respondenten heeft zich nog geen mening kunnen vormen over de eerste ervaringen met online inzage in het medisch dossier door patiënten. Ook over de eerste ervaringen van hun collega’s of patiënten konden zij nog weinig zeggen. Het was waarschijnlijk nog te vroeg voor ze om deze vragen in te kunnen vullen: het percentage respondenten dat ‘weet (nog) niet’ invulde, is het hoogst voor praktijken die in 2021 zijn gestart met het aanbieden van online inzage, en ligt aanzienlijk lager voor praktijken die vóór 2021 zijn begonnen. De praktijken die al wel de eerste ervaringen konden delen, gaven veel vaker aan overwegend positief dan overwegend negatief te zijn, vooral de praktijken die hier al langer ervaring mee hebben.

Online inzage leidt vaak tot een toename in e-consulten en administratieve handelingen

Van de respondenten gaf 44% aan dat het aantal administratieve handelingen en het aantal e-consulten is toegenomen door online inzage. Voor zo’n 60% van de praktijken nam de tijdsbelasting voor huisartsen en doktersassistenten toe of bleef gelijk. Het aantal consulten in de praktijk en het aantal doorverwijzingen is vooral gelijk gebleven, ondanks het aanbieden van online inzage.

Categorie:
Provincie: