maandag, 20. maart 2023 - 20:13

Barometer Nivel: vertrouwen van burgers in zorgprofessionals is groot, net als in vorige jaren

Foto van arts met computer
Foto: PX
Utrecht

Het publiek vertrouwen in de gezondheidszorg is groot. Mensen in Nederland hebben het meeste vertrouwen in huisartsen, specialisten en verpleegkundigen. Dit blijkt uit de nieuwe cijfers van de ‘Barometer Vertrouwen in de Gezondheidszorg’ van het Nivel.

Net als in eerdere jaren hebben burgers ook in 2022 veel vertrouwen in beroepsgroepen en instellingen in de zorg. Zo hebben ruim negen op de tien (92%) burgers (heel) veel vertrouwen in huisartsen. Voor specialisten en verpleegkundigen liggen deze percentages op respectievelijk 88% en 86%. Daarnaast heeft ruim driekwart (77%) van de burgers in 2022 (heel) veel vertrouwen in ziekenhuizen.

Categorie:
Provincie: