dinsdag, 22. november 2022 - 17:48 Update: 23-11-2022 8:12

OM seponeert één zaak rondom The Voice Of Holland vanwege ontbreken bewijs

john-de-mol-boos-voice
Foto: EHF
Hilversum

Sinds eind april heeft de politie onder leiding van het Openbaar Ministerie onderzoek gedaan naar mogelijke zedenfeiten gepleegd door vier personen rondom het televisieprogramma The Voice Of Holland (TVOH). 'Van de drie onderzoeken onder leiding van het parket Midden-Nederland is er inmiddels één afgerond', zo meldt het OM dinsdag.

Geen ondersteunend bewijs

'Dit betrof een onderzoek naar aanleiding van twee afzonderlijke aangiften tegen dezelfde verdachte van een onzedelijke betasting en een zoen op de mond. Na zorgvuldige bestudering van het onderzoeksdossier en intern overleg is door de officier van justitie besloten in de betreffende zaken geen vervolging in te stellen tegen de verdachte. Er is geen bewijs gevonden dat de aangiften ondersteunt', aldus het OM.

Seponeren

Om tot een veroordeling te komen is het noodzakelijk dat een aangifte ondersteund wordt door een tweede bewijsmiddel. Dat kan bijvoorbeeld een belastende getuigenverklaring zijn of bewijs in de vorm van aangetroffen sporen. Omdat dergelijk bewijs niet is gevonden tijdens het onderzoek heeft het Openbaar Ministerie besloten de zaak te seponeren. Dit is aan alle direct betrokkenen medegedeeld.

Vraag onbeantwoord

Met het sepot geeft het Openbaar Ministerie dus aan dat de aangiften in juridische zin niet bewijsbaar zijn. De vraag of de in de aangiften genoemde voorvallen wel of niet plaatsgevonden hebben, blijft hiermee onbeantwoord. Het Openbaar Ministerie realiseert zich dat dit voor zowel de aangevers als de (gewezen) verdachte onbevredigend kan zijn.

Andere onderzoeken duren voort

De andere twee onderzoeken die lopen onder leiding van het parket Midden-Nederland zijn nog niet afgerond. De verwachting is dat dit op zijn vroegst pas begin volgend jaar het geval zal zijn. Dit valt nog niet met zekerheid te zeggen, omdat bevindingen in een onderzoek altijd aanleiding kunnen zijn voor verder onderzoek. Ook het genoemde onderzoek onder leiding van het parket Noord-Holland is nog gaande. 

Geen namen

Wat betreft het verstrekken van informatie over (gewezen) verdachten is het Openbaar Ministerie in principe terughoudend, ook als er in de media wel namen aan een zaak gekoppeld worden. Een belangrijke factor bij de overweging om een verdachte wel of niet bij naam te noemen, is bijvoorbeeld de vraag of de betreffende verdachte zelf de media eerder al heeft geïnformeerd over de zaak. Alles afwegend heeft het Openbaar Ministerie besloten geen informatie te verstrekken over de identiteit van (gewezen) verdachten in afgeronde en lopende onderzoeken naar strafbare feiten rondom The Voice of Holland.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):