zondag, 27. december 2015 - 20:36 Update: 28-12-2015 21:58

Zelf blussen brandjes tijdens drukke jaarwisseling moet brandweer ontlasten

Brandweer vraagt om in Oudejaarsnacht kleine brandjes zelf te blussen
Foto: Archief EHF
Den Haag

De brandweer Haaglanden doet een beroep op mensen om tijdens Oudejaarsnacht kleine brandjes die betrekkelijk eenvoudig zijn uit te maken zelf 'met een emmer water' te blussen en daarvoor ook niet met 112 te bellen. Dit heeft de brandweer Haaglanden bekendgemaakt.

De brandweer is de hele nacht druk in touw om op de honderden (brand)meldingen te reageren. Bij het overgrote deel van deze meldingen gaat het vaak om kleine brandjes op straat die weliswaar overlast geven, maar geen gevaar voor schade of letsel opleveren. Deze brandjes zijn met eenvoudige middelen – zoals een emmer water– zonder gevaar zelf te blussen.

Doe wat u zelf kunt doen zelf!

Gezien de drukte tijdens de jaarwisseling, zullen alle meldingen op de brandweer meldkamer een ‘prioriteit’ meekrijgen, gebaseerd op ernst en omvang. De branden die ernstige gevolgen kunnen hebben, zoals branden in huis en autobranden, krijgen natuurlijk de hoogste prioriteit. Zij worden als eerste aangepakt. 

De kleine brandjes op straat waarbij geen direct gevaar is voor de omgeving worden bij grote drukte als laatste afgehandeld. De brandweer vraagt u dan ook om te kijken of u een klein buitenbrandje zelf kunt blussen. Een kerstboom die midden op straat ligt en niet in de buurt van een auto, een vuilnisbak of straatmeubilair kunt u met een emmer water of zand - zonder gevaar zelf blussen. Uiteraard moet u daarbij voorzichtig zijn, uit de rook blijven en bij twijfel altijd 1-1-2 bellen.

Schone en veilige straat

Het is belangrijk dat er voor oud en nieuw geen rommel op straat ligt die in brand gestoken kan worden. Zo kunt u zelf helpen brand door rommel op straat te voorkomen. Oud en nieuw is een feest voor iedereen. Hulpdiensten in Haaglanden doen er alles aan  om voor uw veiligheid te zorgen. Ook u kunt er voor zorgen dat de jaarwisseling gezellig verloopt. Ga veilig om met vuur en voorkom brand.

Categorie:
Provincie:
Blik op 112: