maandag, 22. februari 2016 - 15:16 Update: 22-02-2016 18:14

Inspectie: 'Geen doofpotcultuur in PI Vught'

Inspectie: 'Geen doofpotcultuur in PI Vught'
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Vught

Er is geen sprake van een gezagscrisis of een “doofpotcultuur” in de PI Vught. Ook is er geen sprake van een veiligheidslek. Dat zijn de conclusies van het onderzoek dat de Inspectie Veiligheid en Justitie (IVenJ) heeft gedaan naar signalen in de media over PI Vught, zo meldt het ministerie van Veiligheid en Justitie maandagmiddag.

Staatssecretaris Dijkhoff van Veiligheid en Justitie is tevreden over het oordeel van de Inspectie VenJ en laat in zijn beleidsreactie weten dat de zorgstructuur op de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) op orde is. Hiernaar werd door de Inspectie Gezondheidzorg (IGZ) onderzoek gedaan.

Dijkhoff: “Ik ben tevreden met de constatering dat er geen misstanden zijn. De aanbevelingen die de inspecties wel hadden, worden door de inrichting opgevolgd. Daar heb ik alle vertrouwen in.”     

De PI Vught heeft totaal 636 plaatsen en biedt plaats aan de zwaarste en moeilijkste gevangenen van Nederland. Het complex  bestaat uit een groot aantal units met verschillende bestemmingen en regimes: een standaard gevangenis, een huis van bewaring, een penitentiair psychiatrisch centrum (PPC), een extra zorgvoorziening (EZV), een Extra Beveiligde Inrichting (EBI), een Terroristenafdeling (TA), een Inrichting Stelselmatige Daders (ISD) en afdelingen voor Beheers problematische gedetineerden (BPG) en terbeschikkinggestelden (TBS).

Medio 2015 verschenen in de media berichten dat er binnen de PI Vught  sprake zou zijn van een veiligheidslek  en een gezagscrisis of doofpotcultuur. De Inspectie VenJ heeft in haar onderzoek een groot aantal medewerkers gevraagd naar de signalen uit de media. Daarnaast heeft de Inspectie de toegangscontroles met inbegrip van die van de EBI onderzocht. 

De Inspectie VenJ concludeert nu dat er geen sprake is van een gezagsprobleem of een directie die zaken in de doofpot stopt. Wel doet de Inspectie VenJ een aantal aanbevelingen over de communicatie en de beveiliging. 

Een aanbeveling gaat in op het evalueren van het voorgenomen besluit om de medewerkers van de bijzondere regimes te laten rouleren. De overige drie aanbevelingen doet de Inspectie VenJ met als doel om de veiligheid te optimaliseren, onder andere de toegangscontrole van personeel.

Staatssecretaris Dijkhoff laat in zijn beleidsreactie weten dat hij de bevindingen van inspectie onderschrijft en is tevreden over de transparante houding van de directie en het personeel. Daarbij benadrukt hij dat uit het onderzoek blijkt dat er geen sprake is van een veiligheidslek op de EBI.

Ook laat Dijkhoff  weten dat de zorgstructuur op de EBI op orde is. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) onderzocht dit naar aanleiding van een zelfmoord op de EBI en stelde vast dat de gewenste en noodzakelijke zorg, met inachtneming van de veiligheidsprocedures, laagdrempelig en tijdig beschikbaar is.

Categorie:
Provincie: