donderdag, 31. maart 2016 - 21:13 Update: 01-04-2016 9:08

Nieuw dienstwapen politie moet op vier punten worden aangepast

Dienstwapen politie kan weigeren
Foto: Archieffoto ter illustratie FBF
Den Haag

Drie jaar na het in gebruik nemen van het nieuwe dienstwapen van de politie, de Walther P99Q-NL, is besloten aan alle wapens extra onderhoud te plegen.

Tijdens trainingsomstandigheden zijn vier punten zichtbaar geworden die vragen om technische aanpassingen. De aanpassingen zullen plaats gaan vinden tijdens de reguliere onderhoudsbeurten.

Een pistool is een mechanisch instrument met heel veel kleine onderdelen. Ondanks zeer nauwkeurig en uitgebreid testen kan elk vuurwapen een keer storing opleveren. Tijdens de beroepstrainingen leren politieagenten hoe ze zo’n storing kunnen verhelpen, maar het is natuurlijk zaak om ze op voorhand zoveel mogelijk uit te sluiten. De politie neemt het zekere voor het onzekere voor de veiligheid van haar medewerkers en omstanders.

De leverancier heeft de gesignaleerde knelpunten onderzocht en oplossingen aangedragen. Besloten is om het normale jaarlijkse wapenonderhoud te benutten om de betrokken onderdelen in alle wapens te vervangen. Deze uitgebreide onderhoudsbeurt duurt ongeveer dertig minuten per wapen. Om te zorgen dat alle wapens binnen een jaar zijn nagekeken, worden mogelijk extra controles ingelast. Hiervoor zijn extra wapentechnici beschikbaar gesteld. Voor politieagenten is een informatiepunt ingesteld waar ze met vragen terecht kunnen.

De genoemde knelpunten zijn tijdens trainingssituaties opgemerkt. Buiten trainingsomstandigheden zijn ze nooit opgetreden. Het foutpercentage dat daar geconstateerd werd, ligt lager dan één procent. In totaal zijn bij de politie 49.000 vuurwapens in gebruik.

Categorie:
Provincie:
Blik op 112:
Tag(s):