maandag, 23. mei 2016 - 8:33 Update: 23-05-2016 9:20

Bussemaker trekt 43,5 miljoen euro uit voor betere aansluiting mbo met bedrijfsleven

43,5 miljoen euro voor betere aansluiting mbo met bedrijfsleven in de regio
Foto: RVD
Den Haag

Zeventien samenwerkingsprojecten rondom mbo-scholen in heel Nederland krijgen €43,5 miljoen om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren.

Minister Bussemaker heeft de zeventien projecten die geld krijgen uit het regionaal investeringsfonds vandaag bekendgemaakt. Doel van het fonds is mbo-studenten nog beter voor te bereiden op de huidige en toekomstige arbeidsmarkt, door hen al tijdens hun studie te laten werken met state of the art-technieken en -methoden.

Opvallende rode draad in de gehonoreerde voorstellen is de maatschappelijke invalshoek. Zo zitten er zes projecten op het gebied van zorg en welzijn bij en leggen drie opleidingen een accent bij kwetsbare jongeren, goede loopbaanoriëntatie en goede doorstroom naar het hbo. Ook zijn veel techniekprojecten gehonoreerd waar vanuit het bedrijfsleven dringend behoefte aan is.

Kwetsbare jongeren

De voorstellen die in de prijzen zijn gevallen zijn verdeeld over heel Nederland: van ROC Friese Poort en Noorderpoort College (Groningen), tot ROC ter AA (Helmond) en van ROC van Twente tot ROC Mondriaan (Den Haag). (Zie voor een compleet overzicht de bijlage).

De aard van de projecten is zeer divers. Zo richt ROC Mondriaan zich op mbo-studenten cybersecurity en werken AOC Groenhorst en ROC A12 met hun project Food Midden-Nederland niet alleen samen met voedselproducenten maar ook met een ziekenhuis. Summa College richt zich met Samen Slim Zorgen Thuis op technische hulpmiddelen waarmee ouderen langer thuis kunnen blijven wonen en ROC ter Aa krijgt een project gehonoreerd met als doel kwetsbare jongeren meer kansen te geven door onderwijs in de praktijk.

'Innovatieve sector'

Minister Bussemaker is goed te spreken over de projectvoorstellen: ‘Alle ontwikkelingen die van invloed zijn op de arbeidsmarkt van morgen, zoals robotisering, maken het van het grootste belang dat juist in het mbo nieuwe kansen worden gecreëerd. Het mbo moet een responsieve en innovatieve sector zijn. Deze voorstellen leveren daaraan een cruciale bijdrage.’’

Minister Bussemaker heeft in 2014 het regionaal investeringsfonds mbo opgericht om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt in de regio te verbeteren. De middelen kunnen worden ingezet om bijvoorbeeld te investeren in apparatuur en onderwijsmethoden volgens de laatste stand van de techniek en de nieuwste inzichten op grensvlakken tussen disciplines, zodat studenten goed beslagen te ijs komen op het moment dat ze de arbeidsmarkt betreden. Dit is in ieders belang. Daarom draagt het regionale bedrijfsleven en de regionale overheid ook bij in de vorm van matching. In vier jaar tijd komt er door het regionaal investeringsfonds in totaal €300 miljoen beschikbaar.

Bussemaker stelt €14,5 miljoen beschikbaar, dat wordt ‘gematched’ door het regionale bedrijfsleven en de regionale overheid. In totaal is er dus €43,5 miljoen beschikbaar. Later dit jaar wordt de volgende aanvraagperiode voor nog eens €20 miljoen geopend. Tussen 1 juni en 1 juli kunnen samenwerkingsverbanden van scholen en bedrijven hiervoor een plan indienen.

Categorie: