donderdag, 9. juni 2016 - 13:25 Update: 09-06-2016 13:33

Dringende oproep om verhuurdersheffing af te schaffen

Oproep om verhuurdersheffing af te schaffen
Foto: AEDES
Den Haag

‘Schaf de verhuurdersheffing af, stimuleer juist investeringen’, zeggen Aedes, VNG en de Woonbond in reactie op een onafhankelijke evaluatie van de heffing. Binnenkort stuurt minister Blok zijn eigen evaluatie naar de Tweede Kamer.

Sociale huursector

'De miljarden die woningcorporaties via de verhuurdersheffing afdragen aan de schatkist, zijn hard nodig in de sociale huursector. Er zijn meer sociale huurwoningen nodig voor verschillende groepen woningzoekenden. Ook moeten huren betaalbaar blijven. Corporaties willen daar graag mee aan de slag. Maar iedere euro die corporaties afdragen, kost een veelvoud daarvan aan investeringen', aldus Aedes, VNG en de Woonbond.

COELO: ‘Nadelige economische gevolgen’ 

Het COELO (Centrum Onderzoek Economie Lagere Overheden, RU Groningen) deed onderzoek naar de verhuurdersheffing. De rechtvaardiging van de maatregel is aanvechtbaar en het leidt tot economische verstoringen, concludeert het COELO. De lasten komen via huurverhoging vooral terecht bij sociale huurders met een laag inkomen. 

Het COELO laat zien dat de te verwachten effecten inderdaad zijn opgetreden: hogere huren, minder nieuwbouw en meer verkoop sociale huurwoningen. Gezien de aanlooptijd van nieuwbouw zal het effect van de heffing pas op termijn echt duidelijk worden, aldus het COELO.

VNG: ‘Het is zaak nu te investeren’ 

Jantine Kriens, voorzitter directieraad VNG, vindt dat de politiek de gevolgen van de verhuurdersheffing onder ogen moet zien. ‘De heffing was louter bedoeld om het begrotingstekort tegen te gaan. Het is nu zaak weer te investeren. 

Gemeenten, woningcorporaties en huurdersorganisaties zitten overal in het land bij elkaar: wat is er nodig en wat is haalbaar? Nieuwbouw, renovatie, transformatie, huizen voor mensen die geen woning kunnen kopen, voor ouderen en mensen die zorg nodig hebben: overal is genoeg te doen. Dan kun je de miljoenen die de corporatie kwijt is aan de heffing niet missen.’

Woonbond: ‘Huren betaalbaar houden’ 

‘We hebben altijd gezegd dat de heffing in feite een huurdersbelasting is en dat huurders onevenredig meebetalen aan het oplossen van de crisis’, zegt Ronald Paping, directeur van de Woonbond. ‘COELO bevestigt dat: de heffing wordt voor een groot deel betaald uit huurverhogingen, vooral bij lagere inkomens. Zonder de heffing is er ruimte om de huren minder te verhogen en waar nodig te verlagen. Voor veel huurders is de huur inmiddels niet op te brengen. Er zijn meer betaalbare huurwoningen nodig en de heffing frustreert dit.’

Aedes: ‘Corporaties willen graag aan de slag’ 

‘Het is simpel: iedere euro aan belasting kun je niet gebruiken om huizen te bouwen. Een belasting van 2 miljard, ieder jaar weer, betekent dat je tientallen miljarden minder kunt investeren’, stelt Aedes-voorzitter Marc Calon. 

‘We hebben op een rijtje gezet wat er de komende jaren nodig is aan de hand van de prioriteiten van het kabinet zelf. Woningcorporaties willen graag weer volop aan de slag. Help ze dan en schaf die heffing af. En als dat niet de politieke realiteit is, dan moet dit belastinggeld van huurders ten goede komen aan de sociale huisvesting. Bijvoorbeeld door een investeringsagenda op te stellen en corporaties die investeren minder heffing te laten betalen.’

Categorie:
Provincie: