donderdag, 9. juni 2016 - 16:20

Bibliotheek Utrecht mag werknemers niet voor vrijwilligers vervangen

Bibliotheek Utrecht mag werknemers niet voor vrijwilligers vervangen
Foto: Archief EHF
Utrecht

De Bibliotheek Utrecht mag het werk dat door bibliotheekmedewerkers wordt gedaan niet laten uitvoeren door vrijwilligers. Dat heeft de kantonrechter van de rechtbank Midden-Nederland bepaald in een zaak die was begonnen door de FNV. Volgens de rechter overtreedt de bibliotheek de cao.

De bibliotheek is aan het reorganiseren. De kantonrechter heeft bepaald dat cao de reorganisatie an sich niet in de weg staat. Functies kunnen vervallen en de formatie kan worden ingekrompen. Ook de inzet van (meer) vrijwilligers is niet verboden.

In de cao is echter (onder meer) bepaald dat de inzet van vrijwilligers niet ten koste van de betaalde formatie van de professionele organisatie mag gaan. Volgens de kantonrechteris dat in de huidige reorganisatieplannen wel het geval. De kantonrechter zag ook geen aanknopingspunten voor een ruimere uitleg van de cao-tekst.

De rechter heeft nu geoordeeld dat de bibliotheek de cao moet naleven. Als dat niet gebeurt kunnen dwangsommen van maximaal 75.000 euro worden opgelegd.

Categorie:
Provincie: