woensdag, 27. juli 2016 - 15:46 Update: 27-07-2016 15:53

Amsterdam verbetert doelgroepenvervoer

Amsterdam verbetert doelgroepenvervoer
Foto: Archieffoto ter illustratie FBF
Amsterdam

Snel, gemakkelijk en veilig van A naar B komen is voor veel mensen vanzelfsprekend. Maar als je een lichamelijke of geestelijke beperking hebt, stap je niet zomaar op de fiets, in de bus of in de auto. In dat geval is iemand vaak afhankelijk van het zogenaamde doelgroepenvervoer en dat gaat niet altijd even snel of slim. De hoofdstad wil dit type vervoer veel beter laten aansluiten bij de behoefte van gebruikers en de mogelijkheden die de huidige techniek biedt. Daarom komt er een nieuwe aanbesteding voor het Aanvullend Openbaar Vervoer (AOV, onderdeel van het doelgroepenvervoer). De winnende partij moet niet alleen laten zien dat zij het AOV slimmer, moderner en innovatiever kunnen invullen, maar juist ook dat de reiziger centraal staat.

Wethouder Pieter Litjens (Verkeer en Vervoer): “Overal om je heen zie je hoe het hele leven efficiënter wordt, dankzij moderne techniek, apps en slim gebruik van data. Maar het vervoer van mensen met een beperking vormt daarin eigenlijk een uitzondering. Het gaat nog ouderwets en soms heel omslachtig. Dat vind ik vreemd in deze tijd, waarin mobiliteit juist steeds meer op maat is gemaakt: mobility as a service. Het is mijn ambitie dat Amsterdam over een paar jaar koploper is in Nederland op het gebied van slim, snel en goed doelgroepenvervoer.”

Doelgroepenvervoer

Het AOV brengt mensen die beperkt mobiel zij naar vrienden of familie en het ziekenhuis, maar ook naar winkels, school of musea. Voor de meeste gebruikers - en hun mantelzorgers - is het essentieel om de deur uit te kunnen, of om broodnodige zorg te krijgen. De gemeente geeft samen met marktpartijen vorm aan dat vervoer, maar momenteel zijn de mogelijkheden sterk versnipperd. Daardoor is het voor reizigers lastig om keuzes te maken in het soort vervoer. Daarnaast wordt nu niet optimaal gebruik gemaakt van het aanbod. Zo kan het gebeuren dat een taxibusje leeg terugrijdt, of dat iemand niet rechtstreeks van school naar bijvoorbeeld het ziekenhuis gaat, maar eerst langs huis moet omdat het vervoer door verschillende partijen wordt geregeld.

De gemeente Amsterdam vraagt in de nieuwe aanbesteding nadrukkelijk van geïnteresseerde bedrijven om te komen met stevige oplossingen om vraag en aanbod beter te koppelen, routes slimmer in te richten en AOV te combineren met regulier openbaar vervoer. De gemeente publiceert de aanbesteding in september 2016 op Tenderned en wil per april 2017 starten met de uitvoering van de nieuwe overeenkomst.

Categorie:
Provincie: