vrijdag, 29. juli 2016 - 8:07 Update: 29-07-2016 11:40

'Slechts' 120 moorden in 2015, laagste aantal sinds 20 jaar

Aantal moorden per jaar het laagst sinds 20 jaar
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Den Haag

In 2015 kwamen er in Nederland in totaal 120 mensen om het leven door moord of doodslag: 77 mannen en 43 vrouwen. 'Dit is het laagste aantal in twintig jaar', zo meldt CBS vrijdag.

'Ruim de helft van de vrouwen die in de afgelopen vijf jaar zijn vermoord, werd omgebracht door de partner of een ex. Bij vermoorde mannen was een kennis of vriend vaak de dader. Onder mannen van Antilliaanse herkomst ligt het risico om slachtoffer te worden van moord veertien keer hoger dan onder autochtone mannen', aldus CBS.

Gemiddeld 2 per week

Gemiddeld kwamen er in 2015 elke week iets meer dan twee mensen om door moord of doodslag. Sinds het begin van de registratie in 1996 is het aantal vermoorde mensen in Nederland niet zo laag geweest.Vorig jaar kwamen 77 mannen om het leven door moord of doodslag. Dit zijn er 36 minder dan in 2014. 

Het aantal vermoorde vrouwen lag in 2015 met 43 slachtoffers iets hoger na een forse daling in 2014. De meeste mannen die tussen 2011 en 2015 zijn vermoord, waren tussen de twintig en vijftig jaar. Onder de vermoorde vrouwen vielen er ook relatief veel slachtoffers onder zestigplussers.

Mannen door kennis, vrouwen door (ex-)partner vermoord

Bij zeven op de tien mannen die tussen 2011 en 2015 zijn vermoord was een dader in beeld. Deze (vermoedelijke) dader was in 32 procent van de gevallen een vriend of kennis van het slachtoffer. 

Bij 13 procent ging het om een afrekening in het criminele circuit en in net zo veel gevallen kenden de dader en het slachtoffer elkaar niet. Ruim één op de tien vermoorde mannen of jongens is door zijn vader of moeder om het leven gebracht. Mannen werden meestal omgebracht met een vuur- of steekwapen en vooral in eigen huis of op straat (beide 30 procent).

Meer dan de helft van de vermoorde vrouwen is (vermoedelijk) omgebracht door de partner of een ex. Huiselijke omstandigheden (zoals een echtelijke ruzie) of jaloezie van de dader waren hier de meest voorkomende motieven om vrouwen van het leven te beroven. In bijna drie kwart van de gevallen gebeurde dit in de woning van het slachtoffer. Verwondingen met een steekwapen en wurging waren de meest voorkomende doodsoorzaken bij moord op vrouwen.

Antillianen en Arubanen relatief vaker slachtoffer van moord of doodslag

Relatief gezien overlijden er meer mensen van allochtone herkomst door moord of doodslag dan autochtonen. Bij mannen van niet-westerse afkomst ligt het moordcijfer ruim vijf keer hoger dan bij autochtonen. Onder mannen van Antilliaanse herkomst is het risico slachtoffer te worden veertien keer hoger dan onder autochtone mannen. 

Bij vrouwen van niet-westerse herkomst ligt het risico om slachtoffer te worden van moord of doodslag 2,8 keer hoger dan bij autochtone vrouwen. Ook bij vrouwen is het risico om vermoord te worden het hoogst bij vrouwen van Antilliaanse en Arubaanse afkomst. Dit ligt zes keer hoger dan onder autochtone vrouwen.

Bijna 90 procent van de mensen die in de afgelopen vijf jaar in Nederland zijn vermoord, was officieel inwoner van Nederland. Bij mannen was 83 procent een inwoner van Nederland en bij vrouwen 95 procent. De helft van de mannelijke slachtoffers die in Nederland woonden, was van allochtone herkomst. Bij vrouwen was dit bij vier op de tien slachtoffers het geval.

Meeste moorden in Amsterdam en Rotterdam

De meeste moorden in 2015 werden in de twee grootste steden van Nederland gepleegd: dertien in Amsterdam (waarbij twaalf slachtoffers in Amsterdam woonden en een in een nabijgelegen gemeente) en twaalf in Rotterdam (waarbij zeven slachtoffers in Rotterdam woonden en vijf in het buitenland). 

Relatief gezien waren in de afgelopen vijf jaar 2,3 op de 100 duizend mensen in Amsterdam slachtoffer van moord of doodslag. Ook in Rotterdam lag dit cijfer met 2,0 beduidend hoger dan het landelijk gemiddelde van 0,9.

Nederland een relatief veilig land

In Europa behoort Nederland tot de landen waar relatief de minste moorden worden gepleegd. In Zwitserland en Oostenrijk is het moordcijfer het laagst. Het moordcijfer van België ligt 2,5 keer hoger dan dat van Nederland. Rusland staat in Europa op de eerste plek met 9,5 moorden per 100 duizend inwoners, gevolgd door Bulgarije met 3,6 per 100 duizend inwoners.

Wereldwijd worden in Japan relatief de minste moorden gepleegd. In Midden-Amerika ligt het moordcijfer beduidend hoger. Koploper is Honduras, met een moordcijfer van 85 per 100 duizend inwoners. Dit is 120 maal hoger dan in Nederland.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):